Ishrana krava zimi

244

Neadekvatnom hranom, pogotovu visokomlečnih grla, mogu se napraviti greške koje za posledicu imaju manju proizvodnju po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to se vidno narušava i zdravstveno stanje životinje.

Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans trebalo bi da ide u što veću produkciju mleka, a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje.

U zimskom periodu ishrane krava osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno u našim usovima služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika koje mogu biti presudne za spremanje većih količina sena. Pored ova dva kabasta hraniva obavezno se upotrebljava kompletna krmna smeša sa 18% proteina. Najbolja proizvodnja mleka u zimskom periodu ishrane postiže se kada se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50% silaže i 50% sena. Ovo podrazumeva da je hrana kvalitetna po hranljivoj vrednosti i ukusu.

Nije baš lako obezbediti kvalitetnu silažu od kompletne kukuruzne biljke. Ima godina kad nepovoljne vremenske prilike umnogome komplikuju proizvodnju kvalitetne silaže. Sušni period u raznim fazama razvoja kukuruza utiče da bude malo klipa u odnosu na ukupnu masu biljke. Zatim, stočari su često prinuđeni da ne poštuju stadijum voštanog zrenja zrna kukuruza što je optimum prilikom siliranja. Struka i nauka insistiraju da se prilikom siliranja kompletne kukuruzne biljke siliranje obavlja u stadijumu voštanog zrenja.

U stadijumu mlečnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više skroba i daje suviše kiselu silažu koju stoka nerado jede, pogotovu ako se silira pre mlečnog zrenja.

Drugi parametar za optimum stadijuma zrenja kukuruza za siliranje je kad odnos klipa i stabljike bude 50:50. Ako je proces siliranja tekao normalno, pH silaže iznosi 3,7-4,2. Odnos ispoljenih kiselina ukazuje na njen kvalitet. Mlečna kiselina je bez mirisa. Oštar miris ukazuje na prisustvo veće količine sirćetne seline. Neugodan miris na kiselo otkriva višak buterne kiseline. Dobra silaža sadrži oko 2% mlečne kiseline, 0,3-0,5% sirćetne kiseline i tragove buterne. U kojoj meri proizvođač mleka može da obezbedi kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, zavisiće i uspeh proizvodnje. Neadekvatnom hranom, pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje.

Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje.

Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake jedinke. Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata.

Izvor: dip. Ing. poljoprivrede Neđeljko Pipović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Knjaževac

Foto: Pixabay


reklama