Ishrana kukuruza

142

Genetski potencijal savremenih hibrida kukuruza dostiže prinos od 20 t/ha. Uslov za najbolje iskorištenje potencijala je primena potrebnih količina hraniva za date uslove.

Kukuruz zahteva znatne količine azota. Za postizanje visokih prinosa potrebno je obezbediti između 130 i 170 kg/ha čistog azota.

Kukuruz ima visoke zahteve i za fosforom, naročito u početnim fazama rasta i razvića. U zavisnosti od raspoloživih količina pristupačnog fosfora u zemljištu i očekivanog prinosa trebalo bi dodati od 70-130 kg/ha.

Potrebe za kalijumom su izrazito visoke, u nekim slučajevima čak i do 30 kg za 1 tonu prinosa. To znači da za očekivani prinos u odnosu na količine u zemljištu (koja su na našim prostorima dobro obezbeđena) treba dodati od 20-120 kg/ha.

Kukuruz je veoma osetljiv na nedostatk cinka, zato bi trebalo posebno obratiti pažnju na dostupnost ovog elementa u zemljištu i na vreme obezbediti potrebne količine.

Folijarna prihrana ne sme da izostane iz tehnologije, posebno za preventivno otklanjanje nedostataka hranjivih elemenata, posebno mikroelemenata.

Koje đubrivo da koristimo?

Osnovno ili startno đubrenje (pred osnovnu obradu zemljišta): Upotrebljavati složena, mineralna, kompleksna, granulisana đubriva sa mikroelementima za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko imate rezultate hemijske analize zemljišta, odaberite odgovarajuću kombinaciju prema preporukama za odgovarajuću parcelu. Ukoliko niste radili analizu zemljišta, primenite đubrivo sa standardnim odnosom elemenata za usev kukuruza formulacije NPK – 1:1:1.

Prihrana (dopunska ishrana): Obavlja se u procesu kultuvacije. Trebalo bi odabrati odgovarajuće azotno đubrivo u odnosu na pH vrednost (hemijske reakcije zemljišta). Amonijum nitrat-AN ili krečni amonijum nitrat-KAN. Prihranjivanje se izvodi u toku vegetacije i počinje kad biljka ima 3-5 listova. Izvodi se u jednom ili dva navrata, a to zavisi od tipa zemljišta i količine padavina. Ako je zemljište lakšeg mehaničkog sastava i ima više padavina, preporučuje se najmanje dva prihranjivanja.

Folijarno đubrenje možemo primeniti za opšte zadovoljenje potreba useva, za specifične potrebe i otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnost usvajanja), i koristimo tečna folijarna đubriva sa sadržajem jednog ili više mikroelemenata (na tržištu postoji velika ponuda raznih preporata za tu namenu) i može se primenjivati uz zaštitna sredstva.

Kada primenjujemo đubrivo?

• Osnovno đubrenje: Obaviti u jesen pod jesenju brazdu ili u proleće uz pripremu zemljišta pre setve.
• Startno đubrenje: Istovremeno sa setvom.
• Prihrana useva: Tokom kultivacije u istom prohodu.
• Folijarna prihrana (zajedno sa pesticidima): Prva primena u fazi 4-8 lista, a druga primena u fazi posle 8 listova i zavisno od klirensa prskalice može se raditi do pojave metlice.

Za Agro TV: dipl. inž. Zlatko Vampovac, PSSS Beograd

Foto: Free Images


reklama