Ishrana ovaca posle jagnjenja

83

Posle jagnjenja, ovce bi trebalo što pravilnije hraniti kako bi mogle da iskoriste svoja nasledna svojstva za proizvodnju mleka.

Nekoliko sati posle jagnjenja, ovcama se daje mala količina kvalitetnog livadskog ili lucerkinog sena. U prvih 24 sata seno ostaje jedina hrana. Potrebno je ojagnjenoj ovci dati napoj mlake vode sa pšeničnim mekinjama. Posle se količina, kako koncentrovane hrane tako i sena, postepeno povećava, tako da ovca posle 7-8 dana dobija pun obrok koji odgovara njenim potrebama.

Od pravilne ishrane ovaca posle jagnjenja zavisi i pravilan razvoj jagnjeta. Ovcama koje daju malu količinu mleka i doje jedno jagnje, pored sena trebalo bi obezbediti smešu od zrna kukuruza, ječma i ovsa. Za ovce koje daju veću količinu mleka i doje blizance ili trojke, pored kvalitetnog sena i zrna žitarica, potrebno je obezbediti i neko proteinsko hranivo.

Posle 10 do 12 nedelja nakon jagnjenja, količina mleka kod ovaca počinje da opada pa je potrebno i količinu koncentrata postepeno smanjivati, ili potpuno ukinuti ukoliko ovce na rapolaganju imaju seno odličnog kvaliteta.

Nakon ovog perioda ishrana ovaca pretežno se obavlja na paši. U zavisnosti od količine i kvaliteta paše zavisiće i mlečnost i kondicija ovaca. Ukoliko vrša nije kvalitetna, ovce bi trebalo prihranjivati koncentrovanom hranom, a koliko će se davati zavisi od kondicije ovaca.

Izvor: dipl. inž. Dragan Gunjak, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama