Ishrana ovaca u periodu laktacije

24

Mlečnost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu veću ili manju količinu mleka, što je određeno naslednim faktorima i individualnim razvojem, a zatim i od uslova ishrane. Odlučujići uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti.

Potrebna količina hrane i hranljivih materija u obroku zavisi od telesne mase i broja fetusa koja ovca nosi, kao i potrebe hranljivih materija radi stvaranja telesnih rezervi i pripreme mlečne žlezde za sledeću laktaciju. Pravilnom, pre svega dovoljnom ishranom od 4-5 meseca bremenitosti, utičemo i na obezbeđenje normalnog razvoja i rađanja zdrave i vitalne jagnjadi, kao i dobre mlečnosti majke. Ustanovljeno je da količina posisanog mleka ima veći uticaj na porast jagnjadi od samog sastava mleka, naročito u prvih mesec dana života.

Odmah po jagnjenju u laktaciji, potrebe ovaca u hranljivim materijama su veće nego što su za sjagnjene ovce, pogotovu što je u to vreme apetit grla slab i količina hrane koja ovca konzumira uglavnom nije dovoljna za pokrivanje potreba. Uobičajeno je da visoko mlečne ovce prvih nekoliko dana daju mnogo mleka, iako se nedovoljno hrane.

Praktično, stvarne potrebne za hranjivim materijama ne troše iz hrane, već iz svojih sopstvenih telesnih rezervi. Pošto se ovo događa u kraćem vremenskom periodu, to bi pri dužoj nedovoljnoj ishrani ovaca dovelo do slabljenja kondicije i smanjenja proizvedene količine mleka, što bi se odrazilo i na porast i razvoj jagnjadi. Da se ovo ne bi desilo, potrebno je posebnu pažnju posvetiti ishrani u periodu pripreme za oplodnju i tokom bremenitosti, a naročito dva meseca pred jagnjene u poslednjoj fazi bremenitosti (četvrti i peti mesec), kad se potrebne količine energije i proteina povećavaju i za 50 odsto.

Za vreme jagnjenja ovca gubi mnogo tečnosti, pa je potrebno da se napaja čistom, mlakom vodom u količini od 1-1,5 l, jedan čas posle jagnjenja. Dobro uhranjena ovca može se hraniti samo kvalitetnim senom, ali je važno da se što pre privikava na konzumiranje što veće količine hraniva. Obimna ishrana sočnom hranom, silažom i koncentratom može da dovede do oboljenja vimena (mastitisa). Na puni obrok, ovce bi trebalo prevoditi 4-5 dan posle jagnjenja, postepenim povećanjem koncentrata sa najmanje 14 odsto svarljivih proteina i silaže, uz kvalitetno seno po volji sa dodatkom mineralno-vitaminskuh smeša i bar dva napajanja dnevno.

Izvor: dipl. ing. Slavica Petrović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Free Images


reklama