Ishrana ovaca tokom laktacije

96

Tokom perioda laktacije ovce bi trebalo hraniti najkvalitetnijim kabastim hranivima.

Pored sena, ovcama može da se daje i slama (ovsena, ječmena, a ređe pšenična), od sočnih hraniva mogu se davati stočna repa, šargarepa, kao i kompletna smeša za ovce u laktaciji.

Računa se da su potrebe ovaca srednje veličine (45 – 55 kg) oko 1,5 – 2 kg sena i 250 – 300 grama kompletne smeše dnevno.

Ukoliko ovca gaji blizance, koncentrovani deo obroka se udvostručuje.

U prva dva meseca laktacije, kada ovce luče najveće količine mleka, jedinke mogu da konzumiraju 4 – 6 kg silaže, 0,6 kg sena i nešto slame uz 0,3 kg kompletne smeše za ovce. U toku zime, ovce u laktaciji moraju se hraniti ravnomerno, bez velikih i naglih promena u obroku. Hranjenje vršiti trokratno – ujutru, u podne i uveče.

Prelazak sa zimske ishrane na pašu takođe mora biti postepen i obazriv.

U toku vegetacije, ovce mogu da zadovolje sve svoje potrebe ako je paša bujnija.

Izvor: dipl. inž. Ivanka Vidojković, PSSS Zaječar

Foto: Unsplash


reklama