Ishrana steonih junica

86

Oplođene junice imaju povećanu potrebu za hranom počev od petog meseca bremenitosti, i dostižu maksimum u poslednja dva meseca pred teljenje.

Posle petog meseca, usled intenzivnog razvoja ploda, potrebe u hranljivim materijama se uvećavaju. Balansiranom ishranom se u ovom periodu obezbeđuju potrebe za rast ploda, kao i za porast junica. Ishrana u poslednjoj fazi bremenitosti trebalo bi da obezbedi i osposobljavanje vimena za funkciju lučenja mleka. Zbog toga ishrana junica poslednjih 45-60 dana bremenitosti mora da bude značajno poboljšana.

Neophodno je i privikavanje na tip obroka sa kojim će se hraniti neposredno posle teljenja. Zato se u ovom periodu količina koncentrata povećava oko 4 kg na dan. Osnova kabastog dela obroka može da bude kvalitetno seno, silaža, senaža, zelena hrana, repa i druga slična hraniva.

Pri kraju bremenitosti količina sena se najčešće povećava, a količina sočne hrane smanjuje. Najčešće se na nedelju dana pred teljenje količina sočne hrane znatno smanjuje ili čak isključuje iz obroka.

Količina koncentrata se takođe smanjuje dva do tri dana pred teljenje na jedan do dva kilograma ili se potpuno ukida, zavisno od brzine nalivanja i opšteg stanja vimena junice. Dvadeset četri časa pred teljenje daje se samo manja količina sena. Voda uvek mora biti dostupna.

Izvor: dipl. inž. Ljiljana Nerandžić, PSSS Kraljevo

Foto: Pixabay


reklama