Izbor lokacije i priprema terena za sadnju organske jagode

55

Za dobar i kvalitetan uzgoj zasada pod organskom jagodom potrebno je obezbediti neke ključne uslove, kao što su potpuna izloženost suncu, dovoljna količina vlage, dobro provetravanje i adekvatna zaštita od niskih temperatura.

Što se tiče izbora lokacije koja je pogodna za gajenje ovog voća, potrebno je izabrati područja sa malim nagibom terena i to od 3 do 5%. Na taj način zasad će biti idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti. Takođe, za uzgoj su pogodne i lokacije na kojima se sneg dugo zadržava tokom zime, ali trebalo bi voditi računa da se lokacije koje su sklone kasnim mrazevima izbegavaju. Gajenje organske jagode na terenima sa nagibom koji su okrenuti prema jugu nije povoljno pre svega zbog pojave prolećnih mrazeva.

Dobra provetrenost vazduha u zasadu takođe umanjuje mogućnost pojave mnogih gljivičnih oboljenja, dok, ukoliko je protok vazduha smanjen, povećava se vlažnost vazduha oko lišća i plodova što samim tim pogoduje razvoju bolesti lišća i truljenju plodova jagode. Većina sorti jagode podnosi temperature i do -4 stepena ako se gaje u plastenicima. Takođe, niske temperature i vetar negativno utiču na insekte oprašivače što samim tim dovodi i do pojave nepravilnih plodova, što utiče na krajnju cenu samog proizvoda.

Što se tiče strukture zemljišta, lokacije sa dobrom drenažom su od suštinske važnosti, jer ukoliko je teren takav da zadržava višak vode može doći do uvenuća samih biljaka. Takva zemljišta su nepovoljna i zbog toga što se na taj način može javiti trulež korena.

Pre zasnivanja zasada pod organskom jagodom potrebno je izvršiti kontrolu plodnosti zemljišta, kako bi se na taj način tačno znalo kolikom količinom hraniva bi trebalo popraviti zemljište kako bi se zasad pravilno i uspešno razvijao. Ako je zemljište dobro prirodno drenirano, jagode uspevaju na raznim tipovima zemljišta, ali im najviše odgovaraju srednje teška. Laka zemljišta nisu uvek pogodna za organsku proizvodnju, jer će na njima doći do pojave nedostatka kalijuma, koji je izuzetno važan element u gajenju jagode.

Jagode tolerišu blagu kiselost zemljišta, a pH vrednost trebalo bi da se kreće između 6 i 6,5. Najniža prihvatljiva pH je 5,5. Visoka pH vrednost nije povoljna za gajenje jagode. Kao predusev pre zasnivanja zasada poželjno je saditi detelinu, koja će se kasnije tarupirati.

Pre sadnje potrebno je izvršiti oranje i to na dubini oko 20 cm, koje se izvodi mesec dana pre sadnje. Taj period je potreban kako bi se organska masa koja se nalazi u detelini razložila i zadržala u površinskom sloju gde su mikroorganizmi u zemljištu aktivniji. Ovakav način pripreme zemljišta odnosi se na okolnosti kad se jagoda gaji na foliji. U slučajevima kad se jagoda ne gaji na foliji, i kad se korovi suzbijaju okopavanjem i plevljenjem, preporučuje se oranje na punu dubinu kako bi se na taj način sprečilo klijanje semena korova.

Izvor: dipl. inž. Vladimir Stanković, PSSS Negotin

Foto: Pixabay, Unsplash


reklama