Izbor živića za podizanje zasada jagode

476

U široj praksi, letnja sadnja jagoda (u toku jula i avgusta) pokazala se kao najbolja jer biljke posađene u tom periodu, osim što im koren intenzivno raste, daće u prvoj godini posle sadnji visoke prinose.

Praktično se pokazalo da su ti prinosi i do 75% veći kod jagode posađene u julu nego kod zasada jagode koji su podignuti tokom avgusta ili septembra.

Iz tog razloga, prilikom zasnivanja zasada na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje je obezbediti zdrav sadni materijal odgovarajuće kategorije.

Jednogodišnji živići koji se koriste za sađenje poželjno je da potiču od selekcionisanih, autentičnih i garantovano zdravih matičnih biljaka.

Pri izboru živića za sađenje trebalo bi voditi računa da je centralni pupoljak uočljiv i svež, korenov sistem razgranat i dobro razvijen, a lisna rozeta sa najmanje tri do četri lista.

U zavisnosti od načina proizvodnje postoje sledeći tipovi sadnica:

– zelene sadnice
– rashlađene frigo sadnice
– čekajuće sadnice (Waitingbed) 18-22 cm korenovog vrata
– kontejnerske sadnice: Minitray kontejner 5x5cm i Trayplant kontejner 9x7cm

Kod naših naprednih proizvođača jagode, obično se koriste frigo sadnice koje se mogu dobiti iz uvoza, a na osnovu njihove razvijenosti svrstane su u 4 kategorije:

* A ++ prečnik korena na sredini 14cm, dužina žila iznad 12 cm
* A + 10 -14cm, 12cm
* A- 8-10 cm, 10cm
* A 6-8 cm, do 8cm

Sadnja se mora pažljivo planirati jer frigo sadnice posađene posle polovine avgusta ne mogu do kraja vegetacije potpuno da završe razvojni ciklus (diferenciranje cvetnih pupoljaka), što u određenoj meri utiče na smanjenje rodnog potencijala u narednoj godini.

Izvor: dipl. inž. Radomir Bušatović, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama