Jagodina lisna nematoda

493

Aphelenchoides fragariae na jagodi živi kao ektoparazit. Ženka polaže jaja na ili u osnovi lista, iz kojih se pile larve čiji se ciklus razvića u povoljnim uslovima može završiti za dve nedelje.

Štetočina ima izgled tankih dugih končića, crvoliki oblik koji se prema krajevima sužava. Tokom godine razvije se više generacija. Jedinke se kreću po biljci ukoliko na njima postoji skrama vode, a mogu se ubušiti i u lisno tkivo hraniteljke. Jedinke ove nematode stalno se sele na mlado lišće, dok se u leto spuštaju u površinski sloj zemljišta, gde se održavaju dok se za njih ne steknu povoljni uslovi kada dospevaju na mlado i vlažno lišće jagode gde nastavlja razviće.

Simptomi

Lišće napadnutih biljaka zaostaje u porastu, postaje naborano i uginjava, tako dolazi do smanjenja lisne mase, dok se plodovi slabije formiraju ili se uopšte ne formiraju. Osim jagode ova nematoda napada 250 drugih biljnih vrsta. Kod nas je prisutna u vlažnom području, u zasadima jagode i ukrasnog bilja koje se orošava a i ono koje se zaliva kao i biljke koje rastu u depresijama.

Napadnute biljke se vrlo lako prepoznaju po izgledu i ljubičastosmeđoj boji, lišće je kržljavo, naborano i sitno.

Suzbijanje

Iako jagodina lisna nematoda može parazitirati i na raznim ukrasnim biljkama, kao što su ljubičice, ljiljani, begonije, jaglaci, hrizanteme, u zemljištu u nedostatku domaćina može preživeti najviše tri meseca. Tako prolećna uvijenost jagoda nije problem ako se zdravi sadni materijal sadi na površinu posle kulture nedomaćina. Dakle, poštivanje plodoreda i sadnja zdravoga sadnog materijala i ovde je od velike važnosti. Svaka zaražena biljka, ako se u proleće pojavi, trebalo bi da bude izdvojena i uništena (spaljena) kako bi se sprečilo širenje zaraze na zdrave biljke.

Izvor: dipl. inž. Slavica Maksimović, PSSS Šabac

Foto: Free Images


reklama