Javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu otvoren od 4. decembra 2023. do 2. februara 2024. godine

122

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.

Predmet Trećeg javnog poziva su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na:
* unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva
* prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda
* prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa
* proizvodnje i plasmana vina
* prerade/dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda
* plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata
* otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasmana voća i povrća

Rok za podnošenje prijava je od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine, u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentne poljoprivreda Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja, podnošenja elektronskog obrasca Prijave, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima prijave, objavljuju se na sajtu Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Trećeg javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs i brojeva telefona 066/804-18-36, 066/804-18-38, 066/804-18-38 i 066/804-18-39.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE.

Foto: Envato


reklama