Jesenja setva travnih smesa

186

Travnjaci predstavljaju važan dekorativni element u uređenju svakog dvorišta. Ne samo da prostor oko kuće čine lepšim i ugodnijim, nego i u nama stvaraju osećaj smirenosti i zadovoljstva.

Setvu trava, odnosno zasnivanje travnjaka, moguće je obaviti u dva roka: u proleće i jesen.

Jesenja setva ima znatnih prednosti nad prolećnom. Travnjak ima dovoljno vremena da razvije busen, dobro se ubokori, a preti mu minimalna opasnost od zakorovljavanja, a idućeg leta travnjak daje znatno veći prinos, odnosno ima znatno bolji porast u odnosu na onaj sejan u prolećnom roku.

Jesenju setvu travnjaka je potrebno obaviti tako da mladi travnjak ima minimalno 40-50 dana za razvoj posle nicanja, a pre zime, kako bi se stvorile rezerve hrane potrebne biljkama tokom zimskog perioda. Idealno vreme za jesenju setvu trava, odnosno zasnivanje travnjaka na našem području je od sredine septembra do kraja oktobra.

Pre setve travnjaka svakako je potrebno zemljište usitniti do fine mrvičaste strukture i dobro poravnati. Tako pripremljenu površinu potrebno je ostaviti nekoliko dana da se zemljište malo slegne. Zatim odaberemo odgovarajuću mešavinu parkovskih trava, koja prvenstveno zavisi od položaja travnjaka (da li će travnjak biti u senci, odnosno delimično ili potpuno osunčan). Izbor travne mešavine takođe zavisi i o nameni travnjaka (da li će se po travnjaku hodati, igrati ili će se samo kositi).

Poboljšanje kvalitete zemljišta, ubrzava se nicanje semena postiže se dodavanjem odgovarajućeg supstrata za travnjake. Setvena norma je 20-40 gr semena trave na metar kvadratni, u zavisnosti od travne mešavine.

Posle setve, seme je potrebno laganim grabuljanjem pokriti sa oko 1-2 cm zemljišta ili supstrata. Sledeća radnja je valjanje, a posle valjanja potrebno je obaviti zalivanje zemljišta. Svako dalje zalivanje zavisi od količine padavina, pa ako one izostaju potrebno je navodnjavanje. Adekvatna vlažnost zemljišta posebno je bitna u momentu nicanja trava, tako da u tom periodu zemljište mora biti uvek vlažno.

Izvor: dipl. inž. Violeta Veličković, PSSS Mladenovac

Foto: Pixabay


reklama