Jesenji tretman koštičavog voća

555

Na području Srbije koštičavo voće (breskva, kajsija, šljiva, višnja, trešnja i dr.) se, u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalazi u fazi od početak obezbojavanja lišća do faze 70% listova opalo.

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena poput prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih prouzrokovača oboljenja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih pereparata na bazi bakra u fazi kada opadne oko 70% lisne mase:
– Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%
– Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%
– Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%
– Nordox (bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 7°C. S obzirom da navedeni patogeni prezimljavaju na kori stabala i grana, rak ranama, pupoljcima i drugim skrivenim mestima, tretman bi trebalo sprovesti sa većom količinom vode sa ciljem kupanja biljaka i dospevanja depozita preparata na sve biljne delove.

Pre sprovođenja hemjskih mera zaštite preporučuje se i primena agrotehničkih mera koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje polomljenih i obolelih biljnih delova, kao i mumuficiranih plodova.

Foto: PIS


reklama