JVP „Vode Vojvodine“ i opština Odžaci obnavljaju staze pored kanala

90

JVP „Vode Vojvodine“ rekonstruisaće blizu šest kilometara staza pored kanala DTD u Odžacima, Srpskom Miletiću, Karavukovu i Deronjama. Ovaj posao vredan je oko 53 miliona dinara, a finansira se zajedničkim sredstvima sa Opštinom Odžaci.

Postojeće staze su u lošem stanju, zarasle su i devastirane, ali i oštećene zbog kretanja vozila, te ih je potrebno rekonstruisati. U toku su pripremni radovi, u okviru kojih će biti uklonjena biljna vegetacija i rastinje.

Staze će biti široke dva metra, a biće izgrađene od novog sloja tucanika i završnog sloja bitumenskog asfalta. Odvodnjavanje će se vršiti sprovođenjem površinske vode u okolni teren.

Predviđeno je da se u Odžacima rekonstruiše 3.950 metara staza, u Srpskom Miletiću planirani su radovi na 560, u Karavukovu 780, a u Deronjama na 550 metara staza pored kanala DTD.

Zahvaljujući ovim radovima, staze će ponovo moći da se koriste za potrebe vodoprivrede, odnosno, za inspekcione preglede i održavanje deonica kanala DTD. Istovremeno, građani će moći da ih koriste šetnju i rekreaciju.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama