JVP „Vode Vojvodine“ sprovodi radove na 24 dvonamenska sistema

39

Krajem prošle godine, JVP „Vode Vojvodine“ pokrenulo je veliki projekat prenamene dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonamenske sisteme. To znači da kanalska mreža, koja je inače služila za odvodnjavanje, posle više decenija ovim radovima dobija i novu funkciju – funkciju navodnjavanja u letnjim mesecima.

U okviru ovog programa predviđena je rekonstrukcija 24 sistema. Trenutno je u toku 20 projekata, dok su na četiri sistema završeni radovi i kanali potpuno spremni za sezonu navodnjavanja.

Dužina kanalske mreže koja je obuhvaćena radovima iznosi oko 700 kilometara, a površina na kojoj će biti omogućeno navodnjavanje iznosiće oko 32.000 hektara.

Radovi podrazumevaju mašinsko uklanjanje vegetacije, iskop kanala, razastiranje zemlje, čišćenje propusta kanala, kao i rekonstrukciju postojećih kanala i objekata na njima.

Prema trenutnoj dinamici izvođenja i povoljnim vremenskim prilikama, očekuje se da radovi na svim sistemima budu završeni do kraja proleća.

Radovi pokrivaju teritoriju cele Vojvodine, Srem, Banat i Bačku, a za njih je JVP „Vode Vojvodine“ opredelilo sredstva u visini od 1,4 milijarde dinara.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama