JVP „Vode Vojvodine“ trenutno realizuje 10 velikih projekata

64

U toku su radovi na 10 velikih projekata izgradnje sistema za navodnjavanje na teritoriji Vojvodine, koji se finansiraju iz Abu Dabi fonda, a vredni su ukupno oko 21,5 miliona evra.

Među njima, najveći projekat je izgradnja Crpne stanice „Jarak“ na samoj obali reke Save u istoimenom naselju, vredan oko 4,8 miliona evra. Drugi po veličini je prjekat izgradnje akumulacije i Crpne stanice „Srbobran“, koji predviđa spajanje Krivaje sa Hs DTD, a vredan je oko 2,9 miliona evra.

JVP „Vode Vojvodine“ planira da i u ovoj godini nastavi sa investicionim radovima, koji će doprineti povećanju kapaciteta i modernizovati sisteme za navodnjavanje.
Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama