Kada saditi jagode na PE foliji

292

Sadnja jagode na PE foliji se u praksi najbolje pokazala u periodu od početka jula do sredine avgusta. Živići posađeni u tom periodu daju veći prinos u narednoj godini jer imaju više vremena da se ukorene, razviju i obrazuju cvetne pupoljke u odnosu na kasnije, krajem avgusta, posađene živiće.

U zavisnosti od vremena kad se želi ostvariti prvi rod pristupamo samom izboru sadnica.

Za dobijanje roda u godini sadnje potrebno je uraditi sadnju sredinom jula uz korišćenje frigo živića kategorije A+ ili A++. U zatvorenom prostoru, tipa plastenika ili staklenika, uz optimalnu ishranu može se ostvariti prinos od 100 do 200 g/biljci u periodu septembar-oktobar, pri čemu bokor može nesmetano da formira cvetne pupoljke za narednu vegetaciju. Takođe, mogu se koristiti i kontejnerske sadnice. Ukoliko se koriste kontejnerske sadnice, one mogu dati veći rod.

Ukoliko se ne želi prinos u godini sadnje, onda se koriste frigo živići kategorije A i sadnja obavlja (obično) najkasnije do 20. avgusta. Prve serije cvetova, koje se pojavljuju neposredno posle sadnje frigo živića, moraju da se uklone. Uz redovno zalivanje i prihranu bokor se dobro razvija i diferencira cvetne pupoljke za narednu vegetaciju.

U praksi se takođe primenjuje i prolećna sadnja. Ona se izvodi tokom aprila. Pri ovoj sadnji, jagoda prvi rod donosi posle 50 do 60 dana. Pri ovoj sadnji veće rod se dobija sledeće godine u period maj- jun. Kod bujnih i produktivnih sorti, javlja se potreba za proređivanjem krunica u bokoru čime se redukuje broj cvasti i zametnutih plodova. Ukoliko se ovo ne uradi dolazi do zagušivanja bokora i njegove slabe provetrenosti, što ima za posledicu veću pojavu patogena Botrytis cinerea.

Kao najnepovoljnija sadnja u praksi pokazala se jesenja sadnja. Izvodi se u septembru i oktobru. Nedostatak ove sadnje ogleda se u tome da postoji opasnost od štetnog dejstva ranih jesenjih i zimskih mrazeva jer se kasno posađeni živići nedovoljno ukorene, usled čega dolazi do njihovog sušenja i izmrzavanja.

Od samog izbora živića i vremena sadnje zavisi kakav ćemo prinos i kvalitet plodova jagode imati.

Izvor: dipl. inž. Goran Đorđević, PSSS Smederevo

Foto: Pixabay, Free Images


reklama