Kalemegdanski rt proglašen za Spomenik prirode

35

Na osnovu studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Vlada Republike Srbije proglasila je za Spomenik prirode „Kalemegdanski rt“ u Beogradu.

Na prostoru Spomenika prirode „Kalemegdanski rt“, koji obuhvata 14 hektara i 7 ari, ustanovljeni su režimi zaštite II i III stepena, kako je objavljeno u Uredbi u Službenom glasniku Republike Srbije. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Spomenik prirode „Kalemegdanski rt” proglašen je za područje I kategorije – međunarodnog, nacionalnog, odnosno, izuzetnog značaja.

Spomenik prirode „Kalemegdanski rt“ nalazi se južno od ušća Save u Dunav, na području grada Beograda, između Gornjeg i Donjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Granicama spomenika prirode obuhvaćena je jedinstvena prirodna retkost geološkog karaktera na tlu Srbije – profil morskog spruda iz najstarijeg stadijuma u istoriji nekadašnjeg Panonskog mora.

Prema strukturi površina katastarske opštine Stari grad, po vlasništvu, površina koju zauzima zaštićeno područje je u državnoj svojini.

„Kalemegdanski rt“ stavljen je pod zaštitu u cilju očuvanja sedimenata miocenske starosti, odnosno njegovog dela badeskog kata, koji predstavlja prirodnu retkost, ostatak mediteranskog stadijuma jedinstvenog u istoriji Panonskog mora.

Drugi stepen zaštite utvrđen je za 3 hektara i 42 ara, što obuhvata padinu između Donjeg i Gornjeg grada i pripadajuće objekte spomenika kulture, kao što su Barutana i Mitropolitov dom. Na ovom prostoru zabranjeno je uništavanje postojećih prirodnih izdanaka, odnosno fosilnih materijala, vegetacije, zasecanja padine kao i odvijanje manifestacija kojima bi se izdanci sedimenata mogli ugroziti.

Na ostalom delu teritorije Spomenika prirode „Kalemegdanski rt“, na kome je ustanovljen III režim zaštite, nije dozvoljena izgradnja objekata turističkog smeštaja i ugostiteljstva, energetskih objekata, kao ni sadnja koja bi visinom mogla da umanji vidnu površinu i modeliranje terena.

Spomenik prirode „Kalemegdanski rt“ poveren je na upravljanje Javnom preduzeću „Beogradska tvrđava“.

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije


reklama