Kalifornijska štitasta vaš na kruški

269

Kalifornijska štitasta vaš, odnosno Quadraspidiotus perniciosus spada u grupu najopasnijih štetočina mnogih vrsta voćaka, pa i kruške. Ova štetočina, poznata i pod imenom ‘San Jose’ potiče iz Kine, odakle je preneta u SAD, a zatim i u Evropu. U našu zemlju je dospela preko sadnog materijala iz Mađarske. Napada stablo, list i plod voćaka.

Od ostalih štitastih vaši razlikuje se po tome što ima okrugao tamnosivi štitić sa koncentričnim krugovima i žućkastim ispupčenjem na sredini. Ženke i mužjaci se međusobno razlikuju. Ženka je žućkaste boje bez nogu i očiju, sa dobro razvijenom sisaljkom i okruglim štitom. Mužjaci dolaze u vidu sitnih, krilatih mušica, sa tri para nogu, pipcima i očima.

Ženka rađa žive mladunce, odnosno viviparna je. Velike je plodnosti, pa može da da i do 600 larvi sa pipcima, nogama i očima. U našim uslovima, ova štetočina se javlja u tri generacije, pa po računici, samo jedna ženka može da ostavi preko 200 miliona potomaka.

Osnovna mera suzbijanja kalifornijske vaši je sadnja zdravog, nezaraženog sadnog materijala. Praćenje se vrši vizuelnim pregledom i lepljivim pojasevima.

Može se suzbijati i hemijski – insekticidima. Najefikasnije je zimsko tretiranje uz upotrebu mineralnih ulja. U toku vegetacije, krušku treba prskati tokom izlaska larve ispod štita odrasle ženke. Kalendarski, ovo se obično dešava za prvu generaciju u maju-junu, za drugu u julu-avgustu, a za treću u septembru-oktobru.

Od aktivnih materija, preporučuju se hlorpirifos, diazinon, metidation, bifentrin…

Izvor: ‘Kruška’, dr Evica Mratinić
Foto: www.growingproduce.com, http://www.the-greenexpert.com, www.nexles.com

 


reklama