Kapitalno ulaganje AP Vojvodine u Specijalni rezervat prirode „Carska bara“

56

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg uručio je ugovor vredan pet miliona dinara predstavnicima Ustanove „Rezervati prirode Zrenjanin“ – Specijalnom rezervatu prirode „Carska bara“, za sufinansiranje projekta „Čuvamo prirodu, štitimo Carsku baru“.

Erceg je podsetio na to da je resorni sekretarijat ova sredstva izdvojio u okviru konkursa namenjenog sufinansiranju projekata – za kapitalna ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

– Cilj konkursa je unapređenje upravljača zaštićenog područja, a Sekretarijat je u ovom konkursnom ciklusu kapitalno ulaganje usmerio u Specijalni rezervat prirode „Carska bara“. Sredstva će biti upotrebljena za izgradnju osmatračnice i vidikovca i za kupovinu neophodne opreme koja treba da poboljša rad upravljača, odnosno njihovih čuvara prirode koji se staraju da ovo zaštićeno dobro bude očuvano u skladu sa svim ekološkim standardima i standardima prirode – istakao je sekretar Erceg.

On je ukazao na to da će osmatračnica i vidikovac predstavljati značajnu turističku infrastrukturu po ugledu na rezervate prirode i nacionalne parkove širom sveta. Unapređenje ovog područja doprineće tome da upravljač može da primi veći broj turista, ljubitelja prirode i đaka, i da organizuje neposredne edukacije.

– Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ je rezervat prirode koji leži između tri grada – Beograda, Novog Sada i Zrenjanina, u međurečju Tise i Begeja. Ovo mesto karakterišu izuzetne prirodne lepote i bogata flora i fauna sa 500 biljnih vrsta i 250 vrsta ptica – podsetio je Erceg i dodao da očuvanje ovog rezervata prirode od međunarodne važnosti zaštićenog Ramsarskom konvencijom predstavlja važan zadatak za našu pokrajinu.

Resorni sekretar je je istakao da će naredni period biti izazov za realizovanje novih projekata kojima treba ojačati rad upravljača zaštićenih područja i što bolje se zaštititi od eventualnih  štetnih posledica, poput požara koji su se u prethodnom periodu dogodili upravo na ovom području.

Direktor „Rezervata prirode Zrenjanin” Dejan Jovanov ističe da je ovo velika pomoć za Ustanovu, kao i za Specijalni rezervat prirode „Carska bara“.

– Sredstva koja smo dobili od resornog sekretarijata iskoristićemo za izgradnju osmatračnice i vidikovca, kao i za kupovinu novog katamarana, koji će u velikoj meri poboljšati turističku ponudu ovog zaštićenog područja. Posebno je važno to što ćemo nabaviti i dvoosovinsku prikolicu sa protivpožarnom opremom, jer smatramo da će požari u budućnosti biti jedna od najvećih opasnosti po zaštićena područja, naročito ovakva kao što je Carska bara, kao i opremu za motorni čamac koja će nam omogućiti mnogo brži izlazak na teren“, istakao je Jovanov i dodao da će milion dinara, sa koliko učestvuje ova ustanova, biti utrošeno za dva „Jamahina“ motora u cilju što efikasnijeg čuvarskog nadzora.

Foto: Pokrajinska Vlada


reklama