Ko ima najveće površine pod kaberne sovinjonom?

95

Najnoviji podaci o rasprostranjenosti zasada kaberne sovinjona u svetu pokazuju da Francuska i dalje drži prvo mesto sa 46.555 hektara, dok su na sledeće tri pozicije Čile (42.409), SAD (40.837) i Kina (40.300).

Ove četiri države su se poprilično izdvojile na čelu onih s najvećim površinama vinograda pod kaberne sovinjonom.

Slede Australija (23.987), Španija (20.139), Argentina (15.356), Italija (14.240) i Južna Afrika (10.589).

Sve ostale zemlje imaju ispod 10.000 hektara, a Srbija se sa 2.111 hektara nalazi na 17. mestu u svetu.

Izvor: vino.rs

Foto: Unsplash


reklama