Kod Kolašina uklonjen otpad iz reke Tare

22

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore nastavlja sa organizovanjem akcija čišćenja vodotoka od raznih vrsta otpada koji na obale i u korita reka bacaju nesavesni pojedinci.

Posle uspešno završene akcije čišćenja reke Tare sa Rudnicom u Mojkovcu, zatim akcije na reci Lim u Bijelom Polju, realizovana je akcija čišćenja reke Tare na području opštine Kolašin.

Taru su čistili pedstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa opštinom Kolašin, Savezom sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore i NVO „Green Home“.

Akcije čišćenja vodotoka podržane su kroz drugi javni poziv Ministarstva poljoprivrede Crne Gore za Program malih grantova u okviru regionalnog projekta „Upravljanje slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu“. Sprovode se u saradnji sa lokalnim samoupravama, civilnim sektorom, sportsko – ribolovačkim klubovima. Cilj je ne samo da se ukloni otpad iz reka i urede obale, već da se aktivnostima na terenu podstakne i promoviše odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

Učesnici akcije identifikovali su i uklonili divlje deponije na desnoj obali Tare u opštini Kolašin.

Predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović pozdravio je akciju čišćenja Tare, ističući značaj ove reke za razvoj kolašinske opštine.

– Kolašin je prepoznatljiv turistički centar Crne Gore, ali isto tako smatramo da zaslužujemo da budemo prepoznati i kao vredan ekološki centar u našoj zemlji. Verujemo da će turizam i ekologija biti razlozi da se dolazi u Kolašin. U svim tim planovima, naš veliki oslonac je i reka Tara koja nas je danas okupila – kazao je Bulatović.

Podsećajući da je Kolašin prvi grad koji je dobio titulu „Grad na Tari“, on je istakao da lokalna samouprava čini sve da Tara suštinski bude povezana sa Kolašinom, njegovim stanovnicima, ali i posetiocima. Naveo je da se u tom pravcu radi adekvatna planska dokumentacija, da je izgrađeno šetalište pored reke, da se uređuje sportsku zona, te da će i buduće aktivnosti biti okrenute Tari.

– Uslov svega toga je da Tara i dalje bude – suza Kolašina, Crne Gore i Evrope. I ova akcija je deo tih nastojanja i želim da se zahvalim svim našim partnerima koji su prepoznali da je čista Tara, obaveza svih nas – poručio je Bulatović.

Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Momčilo Blagojević je istakao da su akcije ćišćenja vodotoka značajan doprinos zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine i podizanju svesti svih društvenih subjekata i pojedinaca. Posebno je izrazio zadovoljstvo zbog toga što se ove aktivnosti sprovode zajednički sa opštinama i civilnim sektorom i građanima, što predstavlja posebnu poruku i potvrdu da je očuvanje životne sredine obaveza svih nas i da jedino zajedno možemo sačuvati prirodne resurse.

– Do sada smo realizovali tri uspešne akcije i istim intezitetom nastavljamo sa daljim aktivnostima – kazao je Blagojević.

„Green Home“, prema rečima direktorke ove NVO Nataše Kovačević, radi na identifikaciji hidromorfoloških pritisaka na Tari, za koje će se predložiti kratkoročne i dugoročne mere lokalnim samoupravama, korisnicima i upravljačima, predstavljene u Akcionom planu za revitalizaciju vodotoka Tare. Reč je o projektu koji je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede kroz Program malih grantova, u okviru kojeg se kao jedna od aktivnosti sprovode i akcije čišćenja vodotoka. Sa implementacijom definisanih mera, kako je kazala, trebalo bi da se započne u martu 2020. godine.

„Green Home“ projekat sprovodi se u saradnji sa Savezom sportsko – ribolovnih klubova Crne Gore. Predsednik Saveza Omar Bašić kazao je da u okviru projekta rade na zaštiti i unapređenju autohtonog ribljeg fonda, kroz jačanje kapaciteta korisnika ribljeg fonda na Tari, odnosno ribolovnih klubova „Tara i Morača” iz Kolašina i „Tara” iz Mojkovca. Prema rečima Bašića, značaj akcija čišćenja vodotoka je u jačanju svesti zajednice za potrebom očuvanja čistih voda i ribljeg fonda, posebno u cilju razvoja sportskog ribolova i ribolovnog turizma.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore/Facebook


reklama