Kod Stare Palanke izvedena akcija čišćenja priobalja Dunava

17

JP “Vojvodinašume“, ŠG “Banat“ Pančevo i Vodoprivredno preduzeće “Ušće“ iz Bele Crkve organizovali su akciju čišćenja obale Dunava kod Stare Palanke.

Očišćena je lokalna plaža koja je postala prava mala divlja deponija od plastičnog i drvnog materijala koji je Dunav izbacio na obalu. Akciji su se pridružili volonteri “Wiener Stadstiche” kompanije.

JP “Vojvodinašume“, kao društveno odgovorno preduzeće, veoma brine o segmentu zaštite životne sredine, pa i ova akcija je upravo dokaz da se podjednako brine kako o šumskom zemljištu, zaštićenim područjima, ali i priobalnim delovima ribolovnih voda koje su mu poverene na gazdovanje. Iako preduzeće nije u obavezi da sanira ovakve mini deponije koje se nalaze na vodnom zemljišti, ipak se trudi da ovakva mesta očisti u saradnji sa drugim institucijama, i da ona budu dostupna lokalnom stanovništvu.

Ritovi i plićaci južnog toka Dunava predstavljaju idealno mrestilište riba, pa ova akcija svakako doprinosi očuvanju ihtio i ornito faune.

Foto: JP “Vojvodinašume“


reklama