Kombinovane silaže

119

Već duže vreme na mnogim gazdinstvima silaža se priprema na taj način što se u isti silos unosi u slojevima usitnjena cela kukuruzna biljka, prekrupljen visokovlažni klip ili zrno, a tamo gde ima i lucerka, ali provenuta.

Ova silaža se spravlja tako što se prvo unese u silos red usitnjene cele kukuruzne biljke i dobro se sabije, a zatim sloj mlevenog klipa ili zrna, takođe dobro ugažen, pa tako redom dok se silos ne napuni.

Drugi način spravljanja ove silaže je da se unese u silos i dobro ugazi deblji sloj iseckane cele kukuruzne biljke, pa se po njemu nanese takođe deblji sloj mlevenog klipa ili zrna, a zatim opet debeo sloj seckane cele kukuruzne biljke, uz stalno dobro sabijanje i istiskivanje vazduha. Sendvič-silaža proizvedena na opisani način predstavlja polukoncentrovano hranivo, naravno, zavisno od količine zrna u njoj.

Ako se pri spravljanju sendvič-silaže upotrebi i treće hranivo, provenuta lucerka, dobiće se silaža koja za izvesne kategorije goveda služi kao kompletno hranivo, uz dodatak samo smeše mineralnih materija.

Silosi u kojima je skladišten visokovlažni kukuruz u navedenim oblicima, pokrivaju se kao i pri siliranju kabaste hrane.

Izvor: dipl. ing. stočarstva Zumreta Trtovac, PSSS Novi Pazar

Foto: Pixabay


reklama