Kombinovano gajenje koza

176

Kombinovano gajenje koza podrazumeva gajenje na ispaši i u stajama, i zahteva farmski prostor gde se uz objekte nalazi i veći ograđen ispust.

Ovakvim načinom gajenja dobija se više mleka nego klasičnim gajenjem na paši. Istovremeno se koriste prednosti ispaše i staje, odnosno, ishrana koza je pod kontrolom odgajivača, jer grla deo dana provode u stajama. Boravak na ispustu je važan zbog kabaste hrane u prirodnom obliku i za održavanje stada u dobroj fizičkoj i zdravstvenoj kondiciji. Ovakvi pašnjaci se obično brižljivo neguju i zasejavaju biranim biljnim vrstama.

U ovakvom sistemu gajenja, koze od aprila do decembra (zavisno od vremena) veći deo dana provode na ispaši. Tokom najhladnijih meseci, kad nema vegetacije, prelazi se na stajsko gajenje. U periodu dok traje ispaša, koze dva puta dnevno dobijaju dopunske koncetrovane obroke.

Smešu obično čine kukuruz, ječam i zob, ali i drugi sastojci. Kukuruz je važan kao energetsko hranivo, a ječam i zob popravljaju proteinski sastav, važan za kvalitet mleka i napredovanje jaradi. Prvi obrok se daje ujutru, pre izlaska na pašu, a drugi uveče, po povratku sa paše. Najbolje je ako se koze puštaju na ispust kad se trava osuši od rose, kako bi se sprečile infekcije disajnih puteva i poremećaji u digestivnom traktu.

U zimskom periodu koncentrovana i kabasta hrana moraju se izbalansirati prema potrebama koza. Zavisno od faze laktacije (a isto tako i od dnevne količine mleka i telesne mase), svaka koza dnevno dobija oko 300-400 grama koncentrovane hrane i oko 2-3 kilograma kabaste hrane (seno lucerke, seno detelinsko-travnih smeša). Važno je da u tom periodu koze imaju na raspolaganju dovoljnu količinu vitaminsko-mineralnih preparata.

Izvor: dipl. ing. Goran Zlatković, PSSS Niš

Foto: Pixabay


reklama