Kompatibilnost različitih sredstava za zaštitu bilja

293

Mešanje različitih sredstava za zaštitu bilja omogućava njihovu istovremenu primenu sa ciljem proširenja načina delovanja, uštede goriva, vremena, kao i smanjenje troškova.

Prilikom mešanja različitih sredstava za zaštitu bilja moraju da se zadovolje osnovni uslovi, a to su: različit spektar ili način delovanja radi proširenja efikasnosti, potpuno poklapanje optimalnih rokova primene i fizičko-hemijska kompatibilnost aktivnih supstanci i formulacija.

Kako bi izbegli neželjene posledice prilikom mešanja pesticida, potrebno je obratit pažnju na više faktora. Pogrešno mešanje dovodi do međusobne reakcije komponenata sredstava (pesticida), usled čega dolazi do smanjenja efikasnosti, pojave fitotoksičnosti (ožegotina na gajenim biljkama). Osobine aktivnih materija i formulacija preparata određuje mogućnost mešanja preparata.

Većina sredstava za zaštitu bilja ne mogu se mešati sa preparatima alkaline reakcije (preparati na bazi bakra) ili, s druge strane, sa kiselim insekticidima i koncentratima za emulziju. Mešanje bolje podnose dva prašiva, nego prašivo i koncentrat za emulziju. Ukoliko se mešaju dve različite formulacije tada je potrebno prvo razrediti preparat formulacije WP ili WG, a zatim njemu dodati razređeni preparat EC formulacije.

Prilikom mešanja preparata preporučljivo je svaki preparat pojedinačno razblažiti, u razblaženu količinu insekticida ili akaricida dodat i razblaženu količinu fungicida. Ako nismo sigurni u njihovu kompatabilnost, potrebno je ispitati i njihovu mogućnost kombinovanja, tako što pesticide sa preporučenim koncentracijama pomešamo i posmatramo eventualne promene. Ako dođe do izdvajanja dva sloja to nam jasno govori da se dotični preparati ne mogu mešati i njih treba koristiti odvojeno kao i ako nam neko prethodno iskustvo govori da mešavina dva preparata pokazuje slabije dejstva.

Izvor: Lidija Vulović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama