Konzervacija i zaštita traktora za zimu

282

Pre nego se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci tokom zimskog perioda, preporučuje se da se obave mere zaštite kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do oštećenja za vreme stajanja.

Prilikom konzerviranja, traktor mora biti apsolutno ispravan. A, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju.

Konzerviran traktor obavezno smestiti na mesto gde će biti zaštićen od sunca, vlage, promene temperature i drugih atmosferskih uticaja.

Prilikom postupka konzerviranja trebalo bi se pridržavati upustva konstruktora, a postupak kod većine traktora je sledeći:

– Dobro oprati i očistiti traktor spolja (vrućom vodom, naftom ili petrolejom)

– Uključiti traktor da radi dok se ulje ne zagreje

– Dok motor radi, ispustiti talog iz prečistača komprimiranog vazduha

– Zaustaviti motor i ispustiti ulje iz korita motora

– Staviti novi filter za ulje

– U korito motora naliti ulje za konzerviranje (SAE 10, 20 ili 30, zavisno od temperature koja će vladati za vreme mirovanja traktora)

– Ispustiti vodu iz hladnjaka i cilindarskog bloka i isprati ih dok ne počne da ističe čista voda

– Upaliti motor da radi nekoliko sekundi dok ne iscuri sva voda iz pumpe za vodu i kako bi novo ulje podmazalo sve delove motora

– Kad se motor zaustavi, ostaviti malo da istekne sva voda iz hladnjaka i bloka motora, a zatim zatvoriti slavine za vodu

– Ispustiti talog kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh

– Skinuti brizgaljke i ravnomerno uliti u cilindre oko 2 dl motornog ulja

– Skinuti usisno crevo sa cilindarske glave kompresora i u otvor usisnog ventila sipati 10 kapi motornog ulja

– Staviti brizgaljke (ne pričvršćujte ih), zatim okrenuti radilicu ključem nekoliko puta polako, pa tek onda pričvrstiti brizgaljke

– Skinuti kompletan prečistač vazduha, gumenu spojnu cev prečistača i usisne cevi i oprati ih

– Skinuti izduvni lonac i očistiti ga

– Zalepiti nepropusnim flasterom (ili selotejpom) otvore usisne i izduvne cevi motora kao i usisni otvor kompresora

– Skinuti akumulatore i uskladištiti ih prema upustvu proizvođača

– Očistiti i premazati tehničkim vazelinom kleme

– Napuniti rezervoar gorivom do vrha kako ne bi zarđao od vlage

– Ispustiti ulje iz kućišta menjača, diferencijala, bočnih reduktora, remenice i hidraulike i, u sve navedeno, naliti novo ulje

– Namazati tehničkom mašću okvire instrumenata kako ne bi korodirali

– Podmazati tehničkom mašću sva mesta predviđena za mazanje pomoću tekalemit pumpe (očistiti od stare masti i namazati novom): mazalice, ležaje prednjih točkova, zglobove traktorskih poluga, navoje, poteznice i sva ostala mesta koja bi mogla da korodiraju

– Podići traktor na drvene podmetače, da gume ne nose teret. Vazduh u gumama ostaje na preporučenom pritisku

– Voditi računa da gume ne budu umazane mašću ili gorivom i da ne budu na suncu

– Otpustiti ručnu kočnicu, staviti menjač na ’ler’’ i pokriti traktor ceradom

– Svakih 15 dana okrenuti lagano ključem radilicu motora kako bi se motor razlepio i podmazao. Istovremeno okrenuti točkove za ¼ okreta.

Ovako pripremljen traktor može se bez ikakvih problema čuvati do 6 meseci.

Pre puštanja traktora u rad u proleće, potrebno je uraditi dekonzervaciju.

Izvor: dipl. ing. polj. Vladica Gavrilović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Negotin

Foto: Pexels, Free Images


reklama