Korenasto-krtolasta hraniva za ishranu ovaca i koza

143

Korenasto-krtolasta hraniva čine grupu hraniva koja se u ishrani najčešće koriste tokom zimskog perioda. U ovu grupu hraniva spadaju stočna repa, rezanci šećerne repe, mrkva, krompir i drugo.

Zajednička odlika za sva navedena hraniva je da su to tipično ugljenohidratna hraniva, koja sadrže malo celuloze i vrlo dobro se vare. Gledano u celini, korenasto-krtolasta hraniva su ukusna, lako se iskorišćavaju u organizmu i ovce ih rado jedu. Ova hraniva se najčešće koriste u ishrani priplodnih jedinki i daju se u količini ne većoj od 2 do 3 kg po grlu dnevno. Ova hraniva pre upotrebe trebalo bi usitniti u komadiće (mada se mogu koristiti i u „prirodnom“ obliku), jer u protivnom može doći do začepljenja jednjaka.

Korenasto-krtolasta hraniva (stočna mrkva, stočna i šećerna repa i artičoka) mogu se koristiti i u ishrani koza, ali njihova količina zavisi od stanja u kome se nalaze jedinke. Ova hraniva trebalo bi koristiti čista i seckana za ishranu koza. Mogu poslužiti kao koristan dodatak obrocima koza u vreme kad nema sveže hrane.

Izvor: dipl. inž. Kosovka Jakšić, PSSS Kosovska Mitrovica

Foto: Pixabay


reklama