Korisna zlatooka u zasadima jabuke

111

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi razvoja ploda, od plodovi oko 60% krajnje veličine, do plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 76-77). Vizuelnim pregledom listova jabuke, u pojedinim zasadima, uočeno je prisustvo jaja zlatooke (Chrysopa carnea) na oko 8% pregledanih listova. U pitanju je veoma koristan insekt iz familije Chrysopidae.

Imago zlatooke se hrani polenom, nektarom i mednom rosom. Ženka polaže jaja na krajevima dugih, tankih niti koje stvara lučeći tanak mlaz tečnosti koja se stvrdne na vazduhu. Ženka može da položi i do 350 jaja. Iz jaja se pile larve koje su predatori.

Ovo su veoma korisni insekti i u voćarskoj i u povrtarskoj proizvodnji. Larve zlatooke se hrane lisnim i štitastim vašima, tripsima, larvama kruškine buve, grinjama i zato imaju značajnu ulogu u biološkoj kontroli navedenih štetočina.

Ukoliko se ustanovi prisustvo zlatooke u zasadu, prilikom izbora insekticida za suzbijanje štetočina jabuke, prednost bi trebalo dati onima koji imaju ekotoksikološki povoljnije osobine: Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), Laser 240 SC (a.m. spinosad), Delegate 250 WG (a.m.spinetoram), Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor), Teppeki (a.m.flonikamid) ili neki drugi.

Foto: PIS


reklama