Koviljsko-petrovaradinski rit bogatiji za još 2.360 komada sadnica bele vrbe

34

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ su zajedno sa članovima Pokreta gorana Vojvodine, na području gazdinske jedinice Topolik, sadili sadnice bele vrbe.

Zaposlene u JP „Vojvodinašume“ posebno je prijatno iznenadilo što su sami gorani predložili da se pridruže u ovoj akciji.

– To je bio jedan u nizu događaja koji predstavljaju primer dobre prakse i priliku da se neposrednim učešćem u pošumljavanju da direktan doprinos i istovremeno promoviše sadnja kao ključna aktivnost u funkciji očuvanja zdrave životne sredine – kažu iz ovog javnog preduzeća.

Ostvareni učinak od 2.360 komada zasađenih sadnica nikako nije za zanemarivanje. Šta više, govori o tome da je radni zadatak shvaćen veoma ozbiljno.

– Gorani su na našem terenu već ranije učestvovali u pošumljavanju, a to što nam ponovo dolaze potvrđuje da smo jedni drugima dobri kako kao gosti, tako i kao domaćini. Možemo slobodno reći da je saradnja tradicionalno dobra kada je dobra osnovna ideja, a korist od njene realizacije tada je evidentna ne samo lokalno nego i šire – poručuju iz JP „Vojvodinašume“.

Inače, zaposleni u Preduzeću koji obavljaju poslove najrazličitijih nivoa odgovornosti su se od početka sezone pošumljavanja jesen 2020./proleće 2021. već više puta oprobali u sadnji jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica listopadnih vrsta drveća. Sadnice su rezultat sopstvene planske i namenske rasadničke proizvodnje, opredeljene za obnovu i podizanje novih šuma. Posebno je interesantno to što pored šumara u sadnji veoma često učestvuju pravnici, ekonomisti, turizmolozi i drugi, kojima nije teško da izađu iz komfora svog redovnog radnog prostora jer znaju da će se lepo provesti i pritom biti korisni.

Foto: JP „Vojvodinašume“


reklama