Nastajanjem povoljnih uslova, kao što su temperature preko 7-8 stepeni i produžena vlažnost u zasadima breskve i nektarine s proleća, dovodi do pojave jednog od najznačajnijeg patogena Taphrina deformans, koji prouzrokuje kovrdžavosti lista breskve.

Simptomi koje prouzrokuje ovaj patogen najizraženiji su na lišću. Zaraženi listovi se deformišu, kovrdžaju, zadebljavaju, žute, venu i opadaju nekoliko nedelja posle zaraze pri čemu dolazi do potpune defolijacije. Posle gubitka lišća biljke troše hranu za stvaranje nove lisne mase i iscrpljuju se. Tako iznurene biljke podložne su izmrzavanju tokom zime i slabije su rodnosti u narednoj godini. Simptomi se takođe mogu javiti na mladarima i cvetovima u vidu deformacija.

Infekcija breskve se može ostvariti u fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka (pojava zelene tačke). Infekcija nastaje kada spore patogena oslobođene iz plodonosnih tela nošene kišnim kapima, dolaze u dodir sa nediferenciranim tkivom biljke. Simptomi se javljaju mesec dana nakon infekcije. Taphrina deformans ne stvara sekundarne infekcije tako da se formirani listići ne mogu inficirati. Patogen prezimljava askosporama ili blastosporama na površini kore ili u ljuskama pupoljaka.

U uslovima blage zime, kad su vremenski uslovi povoljni, infekcija može nastati i u januaru. Suzbijanje patogena trebalo bi započeti u vreme mirovanja breskve tokom jeseni, posle opadanja listova ili rano u proleće, pre bubrenja pupoljaka, preparatima na bazi bakra. Od faze bubrenja do otvaranja pupoljaka vrši se tretiranje preparatima na bazi cirama, kaptana, dodina. Ukoliko patogen prodre u biljno tkivo i ostvari infekciju, ne može se vršiti njegovo suzbijanje. Tako zaražene biljke u toku vegetacije trebalo bi održavati u što boljoj snazi pri čemu je potrebno:

– prihranjivati ih azotom rano u proleće, da bi se omogućilo formiranje novih listova
– zalivati ih u toku vegetacije
– odstraniti plodove da se voćke previše ne iscrpljuju

Izvor: dipl. inž. Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

Foto: Paul Bachi, University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org, Penn State Department of Plant Pathology & Environmental Microbiology Archives, Penn State University, Bugwood.org, Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org