’Kozara’ – jedno od najboljih lovišta jelenske divljači u Evropi

5

Ovogodišnji odstrel trofejnih jelena u periodu ’rike’ bio je jedan od najuspešnijih od osnivanja ocenjuju u JP ’Vojvodinašume’. Najveći broj gostiju bio je iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije i manji broj domaćih lovaca.

Tradicija lovišta i trofejna divljač daju na atraktivnosti lovnih terena, naročito kad je u pitanju lovište „Kozara“, koje se nalazi kod Bačkog Monoštora. Ovo lovište smatra se jednim od najboljih lovišta jelenske divljači u Evropi.

Zbog atraktivnosti lovišta „Kozara“ kod Bačkog Monoštora u periodu od avgusta do januara svake godine oko 150 stranih lovaca, dominantno Nemaca i Austrijanaca boravi na ovim terenima. Lovci – turisti imaju tradicionalan odnos prema lovu, oni su kategorija koja voli da istražuje, a poslednju deceniju redovno se vraćaju u svoje termine na jelensku divljač i divlje svinje, gde borave u Lovačkoj Kući „Štrbac“.

– Lično mislim da lovišta sa prirodnim odlikama, koje nemaju intervencije da veštačkim merama podižu nešto što nije odlika autohtonog prostora, a koja daju prosečan servis kada je u pitanju samo izvođenje lova i smeštaj, mislim da ima perspektivu – kaže Čedomir Pelkić, rukovodilac službe za lovstvo Šumsko gazdinstvo Sombor „Vojvodinašume“.

Lovci – turisti u ovdašnjem lovištu borave pretežno u aranžmanu od tri dana.

– Ako se posmatra striktno sa komercijalnog aspekta, lovni turizam ima nesumnjivu perspektivu. Međutim, suština lovnog upravljanja nije samo i isključivo samo da se valorizuje kroz komercijalnu stranu – smatra Pelkić.

Trofejna jelenska divljač, poput svetskog prvaka čiji rogovi krase zidove lovačke kuće daju na atraktivnosti lovišta i promociji lovnog turizma.

– Trofejni jelen koji krasi zid lovačke sobe u ovoj kući bio je petnaest godina svetski prvak, a svake godine dajemo pet ili šest zlatnih medalja po planu odstrela za svaku godinu. Svetski prvak znači to da je taj trofej, kada se izmerio po broju poena, pa u sledećih petnaest godina nije na svetu ulovljen ni jedan trofej koji je imao više poena od njega – ističe Velimir Češljević, samostalni stručni referent za zdravstvenu zaštitu divljači „Vojvodinašume“.

– Istakao bih da se u poslednje vreme izuzetno prepoznaje želja upravljača i ljudi koji gazduju područjem lovišta da se uključe u turističke tokove i da sve više sarađuju sa nama kao Turističkom organizacijom. Ta saradnja ogleda se u tome da mi, naročito na sajmovima, promovišemo Gornje podunavlje, koje je biser, a to je naša prednost jer mnogi gradovi nemaju to što Sombor ima uz ovaj rezervat prirode – kaže Đuro Todorić, direktor Turističke organizacije grada Sombora.

Na površini od oko 10.000 hektara u lovištu „Kozara“ nalazi se preko 2.000 grla različite visoke divljači. Prema rečima nadležnih u Šumskom gazdinstvu Sombor, godišnje se planski odstreli oko 700 grla, a preko 95 odsto lovaca su stranci.

Izvor: RTV

Foto: Facebook


reklama