Krina – sorta šljive sa bezbroj namena

123

Dr Dobrivoje Ogašanović, dr Slobodan Milenković i dr Svetlana А. Paunović ukrstili su 1977. godine vangenhajmovu (Wangenheims Frühzwetsche) i italijanku, i tako dobili krinu, koja je za novu sortu šljive priznata 2005. godine.

Stablo krine se odlikuje povećanom bujnošću i vitalnošću. Osnovne grane imaju veliki ugao grananja. Kalemljena na dženarici, prvenstveno rađa na jednogodišnjim grančicama i majskim kiticama. List je jajastog oblika, sa zaoštrenim vrhom, svetlozelene boje i srednje krupnoće. Cvet je srednje veličine, dobro razvijen. Cveta srednje rano, dan-dva posle čačanske rodne. Samoopolodna je i može se gajiti u monosortim zasadima. Sorta je jako visokog potencijala rodnosti, pa je stoga neophodna redovna rezidba da se izbegne alternativno rađanje.

Dosta je tolerantna prema poznim mrazevima u vreme cvetanja. Relativno je otporna prema prouzrokovačima plamenjače (Polystigma rubrum) i rđe šljive (Puccinia pruni spinosae), a srednje osetljiva prema prouzrokovaču truleži ploda (Monilinia laxa). Tolerantna je prema virusu šarke šljive (Plum pox virus). Sa sejancem dženarike, kao podlogom, pokazuje odličnu kompatibilnost.

Plod je sitniji do srednjekrupan, zavisno od opterećenosti rodom (prosečna masa je 27,5 g). Dimenzije ploda su: visina – 41,3 mm, širina – 33,1 mm,debljina – 29,6 mm. Jajastog je oblika, ljubičastoplave boje u punoj zrelosti. Meso je žuto, čvrsto, sočno i slatkog ukusa. U masi ploda učestvuje sa 95%. Sadržaj rastvorljivih suvih materija u mesu ploda varira od 21,5% do 24%, ukupnih šećera 8,57-13,06 %, a ukupnih kiselina 0,64-0,73 %. U odnosu na čačansku rodnu ima više rastvorljivih suvih materija, a manje kiselina, dok je sadržaj šećera približno isti. Koštica je sitna i kompaktna, svetlije drap boje. Dimenzije koštice su: visina – 23,7 mm, širina – 13,1 mm, debljina – 7,8 mm. Odlično se odvaja od mesa ploda.

Krina sazreva pozno, krajem avgusta i početkom septembra. Plodovi dobro podnose transport i u punoj zrelosti.

Plodovi Krine imaju odlična tehnološka svojstva prvenstveno za sušenje. Suva šljiva je krupna, dobrog izgleda i odličnog kvaliteta. Plodovi se mogu koristiti i za druge vidove prerade (džem, rakija, stona potrošnja). Visokog je potencijala rodnosti, koji ispoljava i u godinama sa poznim mrazom, ali uz redovnu i adekvatnu agro i pomotehniku.

Izvor: Institut za voćarstvo

Foto: Institut za voćarstvo


reklama