Kriterijumi za selekciju projekata po IPARD programu

17

Kriterijumi za ocenjivanje i slekciju projekata zavise od vrste i namene projekata, ali najveću ulogu imaju propisana pravila od strane investitora, odnosno donatora.

Kad je reč o projektima kojima će se konkurisati po raspisanom IPARD programu, postoje određeni kriterijumi za selekciju projekata koji su jasno definisani. Na osnovu propisanih kriterijuma svaki zainteresovani poljoprivredni proizvođač može u startu da zna kolike su mogućnosti da njegov projekat bude prihvaćen, a samim tim i kolika je mogućnost da dođe do sredstava iz IPARD programa.

Kriterijumi za selekciju IPARD projekata za meru 101 – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – su sledeći:

1. Investicija se nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 25 bodova
2. Aplikant je sertifikovan za organsku proizvodnju – 20 bodova
3. Investicioni projekat je u sektoru proizvodnje mleka za gazdinstva sa do 50 krava, ili investicija je u sektoru proizvodnje mesa za gazdinstva sa do 100 goveda ili ovaca i koza do 500, ili svinja – 15 bodova
4. Potencijalni korisnik je osoba mlađa od 40 godina u vreme apliciranja – 15 bodova
5. Potencijalni korisnik je žena – 15 bodova
6. Aplikant je zadruga ili član zadruge – 10 bodova

Kriterijumi za selekciju IPARD projekata za meru 103 – investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing – su sledeći:

1. Investicija se nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 20 bodova
2. Projekat je orjentisan prema zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom – 20 bodova
3. Aplikant je sertifikovan za proizvodnju PDO i PDI proizvoda – 20 bodova
4. Inesticija će poboljšati celu firmu prema EU standardima – 20 bodova
5. Investicija dokazuje energetsku efikasnost, uključujući obnovljive izvora energije – 20bodova

Kriterijumi za selekciju IPARD projekata za meru 302 – investicije u diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoju poslovanja – su sledeći:

1. Aplikant je mlađi od 40 godina u vreme konkurisanja – 20 bodova
2. Aplikant je žena ili kompanija zapošljava najmanje 30% žena – 20 bodova
3. Investicija je locirana u planinskom reonu – 20 bodova
4. Sertifikat za specijalizovane stručne obuke, srednja škola u turizmu, univerzitetska diploma – 3/6/10 bodova
5. Projekat podrazumeva stvaranje novih radnih mesta na osnovu biznis plana – 20 bodova

Snežana Jović, savetodavac za zaštitu, PSSS Prokuplje

Foto: Pixabay


reklama