Kruškin trips

299

Taeniothrips inconsequens značajna je štetočina ne samo pupoljaka i plodova kruške, već i šljive, džanarike, kajsije, breskve, trešnje.

Napad na plodove je karakterističan – zasecaju i probijaju epidermis i parenhim mladih plodova, pa dolazi do kalusiranja i nepravilnog rasta tkiva, ili, u slučaju većih oštećenja, do pojave pukotina. Mladi plodovi ne opadaju.

Taeniothrips inconsequens ima dve generacije godišnje. Prezimljava imago u kokonu u zemljištu. Kad krene bubrenje pupoljaka (krajem februara) prezimela imaga izlaze iz zemlje i zavlače se ispod ljuspica pupoljaka gde se hrane. Pupoljci se delimično suše i opadaju. Ubrzo dolazi do kopulacije, polaganja jaja i piljenja larvi. Posle zametanja plodova prelaze sa pupoljaka na mlade plodove. Početkom marta odrasle larve se zavlače u zemlju, formiraju kokon i u njemu miruju do početka jeseni kad se presvlače u pronimfu, pa u nimfu, i posle mesec dana u imago i u tom obliku prezimljavaju.

Suzbijanje kruškinog tripsa se retko izvodi, ali je kritičan period za suzbijanje pre ili posle cvetanja sa insekticidima na bazi piretroida, karbamata, neonikotinoida i organofosfata.

Izvor: agronomija.rs

Foto: Ronald S. Kelley, Vermont Department of Forests, Parks and Recreation, Bugwood.org, Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources – Forestry , Bugwood.org, Thérèse Arcand, Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre


reklama