Kultiviranje, okopavanje i prihrana paprike

93

Kultiviranje i okopavanje paprike imaju za cilj obogaćivanje površinskog sloja zemljišta vazduhom, održavanje vlage i mehaničko uništavanje korova.

Ove mere nege se obavljaju u toku vegetacije, sve dok biljke ne sklope redove, a prva se obavlja 10-15 dana posle rasađivanja. Nakon svakog navodnjavanja ili posle svake jače kiše trebalo bi izvršiti međuredno kultiviranje ili okopovanje, kako ne bi došlo do obrazovanja jake pokorice. Dubina prva dva kultiviranja ne sme biti veća od 3 – 5 cm, ostala kultiviranja trebalo bi obavljati na dubinu od 5 – 7 cm.

Pored kultiviranja, paprika izrazito dobro reaguje i na okopavanje. Ova mera nege je značajna pošto se na taj način uništava korov u redu i da razrahli zemljište u zoni korenovog vrata. U toku vegetacije treba obaviti dva do tri okopavanja, na dubini 5 – 7 cm. Prvo okopavanje trebalo bi obaviti zajedno sa prvim kultiviranjem.

Pošto paprika ima dugu vegetaciju, neophodno je obezbediti dovoljno hraniva u pristupačnom obliku tokom celog vegetacionog perioda. Prihranjivanjem bi trebalo da se obezbedi ujednačeno snabdevanje biljaka hranivima tokom rasta i razvića, a naročito u vreme povećanih potreba za vodom. Stalnim navodnjavnjem povećano je ispiranje hraniva, a istovremeno je povećano i usvajanje hraniva od strane biljke. Kod paprike su potrebna dva prihranjivanja, kako azotom, tako i fosforom i kalijumom. Prvo prihranjivanje obavlja se posle prijema biljaka sa ¼ od ukupne količine azotnih đubriva (150 – 200 kg/ha KAN-a) i to dve do tri nedelje posle sadnje. Drugo prihranjivanje se obavlja u fazi punog cvetanja i zametanja plodova ¼ N i 1/3 P i K đubriva od ukupne količine.

Posle svakog prihranjivanja neophodno je navodnjavanje, zbog unošenja đubriva u zemljište. Nakon toga trebalo bi obaviti međuredno kultiviranje ili okopavanje, kako bi nraniva bila pristupačna biljkama. Tokom vegetacije, kod paprike se može obaviti i folijarna prihrana u cilju obezbeđenja boljeg porasta i zdravstvenog stanja biljaka, dodavanjem različitih folijarnih đubriva sa makro i mikro elementima.

Izvor: Dr Mijodrag Đorđević, PSSSS Zaječar

Foto: Pixabay


reklama