Lakon – cenjena mlečna rasa ovce

41

Lakon je francuska mlečna rasa ovaca nastala na bazi ukrštanja domaćih ovaca sa merino rasom, a u kasnijoj fazi stvaranja korišćena je i engleska ranostasna sautdaun rasa.

Lakon je veoma cenjena rasa ovaca u Francuskoj i čini oko 9% od ukupne populacije ovaca u toj zemlji.

To je srednje krupna rasa, čvrste građe tela i snažne konstitucije. Životinje imaju finu i malo dužu glavu, čiji je profil prav ili malo ispupčen. Uši su dugačke, vrat dugačak, tanak, bez kožnih nabora.

Grudi su dosta dobro razvijene. Leđa su veoma široka, a leđna linija ravna. Karlica, takođe, dosta široka. Noge su srednje dužine, zadnje su razmaknute i tu je smešteno voluminozno vime.

Visina grebena odraslih ovaca iznosi 70, a ovnova do 80 cm. Telesna masa ovaca se kreće od 55 do 65, a ovnova od 80 do 100 kg.

Mlada jagnjad u intenzivnom tovu ostvaruju prosečan dnevni prirast od oko 200 grama.

Randman mesa odraslih grla je 45-50%, a jagnjadi 50-55%. Od 100 ovaca dobija se oko 130 jagnjadi.

Ovce su slabo obrasle vunom. Glava, uši, noge, a najčešće i trbuh obrasli su dlakom.

Runo je poluzatvoreno, kratkih pramenova. Debljina vunskih vlakana iznosi u proseku 27-30 mikrona. Godišnji nastrig vune po ovci je 1-1,5, a kod ovnova oko 2 kg.

Ova rasa se odlikuje izraženom sposobnošću za proizvodnju mleka. U toku laktacije, zavisno od uslova držanja, ovce daju 100-250 kg mleka. Masnoća mleka je oko 7,5%. Od mleka se pravi poznati francuski sir rokfor.

Izvor: veterina.info

Foto: Wikipedia


reklama