Leskina grinja preti zasadima u okolini Sombora

268

Vizuelnim pregledom zasada leske na području delovanja RC Sombor, registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske (Phytoptus avellanae), a mikroskopiranjem infestiranih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi ove grinje.

Zasadi leske se trenutno nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Leskina grinja spada u grupu najopasnijih štetočina leske.

Postoje dve forme ove grinje:
– galiformna – koja se hrani isključivo generativnim pupoljcima, a zaraženi pupoljci su veliki i deformisani
– slobodnoživuća – koja se hrani i generativnim i vegetativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova, ali kod zaraženih pupoljaka ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka

Galiformna forma se hrani tako što stilet uvlači u tkivo ćelija i isisava sadržaj. Usled takve ishrane dolazi do uvećanja i deformacije tkiva. Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenu boju. U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ni ne razvijaju. U slučaju njihovog razvoja, takvi pupoljci su slabi, muške rese su oštećene, krute i sa malo polena, a ženski pupoljci ne razvijaju plodove.

Intenzitet napada zavisi i od sortimenta. U oglednom voćnjaku PSS Sombor, u kojem se prati ova štetočina, zastupljeno je 4 sorte („Istarski dugi“, „Cosford“, „Tonda Gentile Romana“ i „Rimski“). Vizuelnim pregledima registrovano je da je intenzitet napada jači kod sorte „Cosford“.

Leskina grinja ili grinja velikih pupoljaka tokom godine razvija veći broj generacija, a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

U narednom periodu očekuje se i njihovo polaganje jaja, a kasnije i migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Za sada se ne preporučuje primena insekticida u zasadima, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine leske i pravovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Foto: PIS, Norbert Frank, University of West Hungary, Bugwood.org


reklama