Leskina strižibuba

129

Leskina strižibuba (Oberea linearis) je štetočina leske koja se lako prepoznaje po izduženom uskom telu crne boje i žutim nogama.

Leskina strižibuba se javlja krajem maja pa do avgusta, kada ženke pojedinačno polažu jaja pod koru mladih lastara. Ženka polaže jaja u jake, uspravne mladare. Posle polaganja jaja, ženka prstenuje koru nekoliko centimetara iznad mesta gde je položeno jaje. Deo lastara iznad prstena se suši i lomi. Iz jaja se razvije larva žućkaste boje koja se ubušuje unutar mladara, od 40-60 cm, bušeći od vrha na dole. Razvoj larve traje dve godine i sve vreme provede u izbojku. Nakon drugog prezimljavanja imago se javlja krajem maja. Ima jednu generaciju na dve godine. Osim leske napada i orah.

Posledica bušenja hodnika je uvenuće listova i potpuno sušenje vrha mladara iznad mesta ubušivanja. Ponekad dolazi i do loma mladara na mestu ubušivanja.

Najvažnija mera zaštite je mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih mladara zajedno sa larvom strižibube. S obzirom na to da larva buši hodnik na dole, važno je odrezati lastare dovoljno nisko ispod osušenog dela lastara.

Izvor: Izvor: dipl. inž. Zoran Panajotović, PSSS Pirot

Foto: Wikipedia


reklama