Linijski mozaik šljive

152

Linijski mozaik šljive (American plum line pattern virus) najviše je rasprostranjen u Severnoj Americi, i smatra se da nije prisutan u Evropi, iako postoje pojedinačni nalazi u Albaniji i Italiji.

U Srbiji se nalazi na listi IA deo I, odnosno spada među štetne organizme za koje nije poznato da su prisutni na teritoriji Republike Srbije i čije je unošenje i širenje u Republiku Srbiju zabranjeno. U Evropskoj Uniji se takođe nalazi na A1 listi karantinskih parazita.

Glavni domaćin virusa je šljiva, a utvrđen je i na breskvi, kao i na još nekim Prunus vrstama (japanska šljiva – P. salicina, japanska trešnja- P. serrulata i dr).

Virus se održava u zaraženim biljkama i širi putem kalemljenja i prometa sadnog materijala. Do sada nije utvđen vektor virusa, ne prenosi se ni semenom.

Simptomi su uočljivi u prolećnom periodu, kad su prosečne dnevne temperature ispod 15 stepeni. U zavisnosti od sorte, na listovima šljive se ispoljavalju nepravilne hlorotične linije – linijski mozaik ili hrastoliki mozaik. Na listovima breskve se tokom proleća primećuju nepravilne svetlozelene zone koje se mogu stvarati simetrično ili asimetrično. Na pojedinim listovima se može stvoriti mrežasti linijski ili hrastoliki mozaik, kao i prstenaste pege ili hrastoliki mozaik.

Kontrola uvoznog sadnog materijala i monitoring zdravstvenog stanja domaćina predstavljaju osnovne zadatke u merama prevencije u Srbiji. Proizvodnja sadnog materijala po sertifikacionim šemama i stavljanje u promet zdravog sadnog materijala takođe spadaju u preventivne mere zaštite.

Sánchez-Navarro et al. (2005) su razvili RT-PCR protokol po kojem se jednim postupkom u sadnom materijalu koštičavog voća detektuje prisustvo osam ekonomski značajnih virusa, među kojima se nalazi i virus linijskog mozaika šljive.

Izvor: „Viroze biljaka“ (prof. dr Ferenc Bagi, prof. dr Stevan Jasnić, doc. dr Dragana Budakov – Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet)

Foto: A. Myrta, IAM Bari (IT)/gd.eppo.int


reklama