Lisna buva krompira i paradajza

182

Lisna buva krompira i paradajza, Bactericera cockerelli, pripada redu insekata (Hemiptera), familija (Triozidae). U pitanju je štetočina biljaka iz familije Solanaceae, a primarno se javlja na krompiru, paradajzu, paprici, patlidžanu i duvanu. Hrani se i na nekim divljim i korovskim biljnim vrstama (Solanum spp, Physalis spp, Lycium spp, Convolvulus arvensis i dr.).

B. cockerelli je američkog porekla. Rasprostranjena je u sevrnoj i centralnoj Americi, delu Australije i Novom Zelandu. Međunarodna trgovina biljnim materijalom, na kojem su prisutna jaja ili larve B. cockerelli, predstavlja najznačajniji potencijalni put unosa ove vrste u nova područja, dok se lokalno širenje odvija aktivnim letom odrasle buve. Imaga su dobri letači i mogu se širiti na značajne udaljenosti sa početkom vetra i visokim temperaturama.

B. cockerelli na domaćinima izaziva štete usled ishrane larvi i imaga sisanjem biljnih sokova iz floema i obilnim lučenjem belih okruglastih voštanih ekskremenata koje se lepe za plodove i listove. B. cockerelli pravi štete i kao vektor fitopatogene bakterije Candidatus Liberibacter solanacearum, prouzrokovača bolesti „psyllid yellows“ ili „zebra čips” biljaka iz familije pomoćnica. U oblastima gde se javi, zabeleženi su gubici prinosa koji su prelazili 50%.

Karakteristični simptomi infestacije B. cockerelli na krompiru i paradajzu ogledaju se u vidu usporenog rasta biljaka, uspravnog rasta novih listova, hloroze i pojave ljubičaste boje na listovima, zadebljanja terminalnih internodija kao i poremećaj u zametanju plodova što rezultira pojavom brojnih sitnih, deformisanih plodova bez komercijalne vrednosti. Smatra se da je bolest žutila povezana sa ishranom nimfi i da može biti prouzrokovana toksinom povezanim sa insektom.

U poslednjoj deceniji, psilide paradajza su identifikovane kao vektor bakterije Candidatus Liberibacter solanacearum, prouzrokovača bolesti „zebra čipsa” kod krompira i bolesti ozelenjavanja vena kod paradajza. Simptom „zebra čipsa” se ogleda u nekrotičnim prugama na krtolama krompira, posebno štetnim prilikom prerade krompira za industrijsku proizvodnju čipsa.

Imaga B. cockerelli se mogu ručno sakupljati sa simptomatskih ili asimptomatskih biljaka. Uzimanje uzoraka jaja i nimfi zahteva vizuelni pregled lišća. Nimfe se mogu naći na čašici paprike, ponekad na donjoj strani, između čašice i kože ploda, tako da je neophodno ukloniti čašicu kako bi se pregledali plodovi na prisustvi nimfi.

Izvor: dipl. inž. Kristina Lazarević, PSSS Požarevac

Foto: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, Eugene E. Nelson, Bugwood.org


reklama