Početna Loša godina za italijanske masline, a to će se odrazi na cenu ulja Olive oil, salad spoon, olivesWhen: 04 Mar 2013

Olive oil, salad spoon, olivesWhen: 04 Mar 2013

Olive oil, salad spoon, olivesWhen: 04 Mar 2013
Olive oilWhen: 31 Aug 2010