Lucerkina buba

511

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna vrsta, a i kao larva i kao imago hrani se lucerkom.

Crvene je do žuto smeđe boje i ima osam pega na pokriocima i dve pege na štitu. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Odrastao insekt (imago) se aktivira kad se zemlja zagreje na 10-12 stepeni i odmah počinje sa dopunskom ishranom, pravi rupe na listu, odgriza vrhove, a najveće štete su kad su u lucerištu prisutne i larve i imaga.

Odrasli insekti se jako dugo zadržavaju na lucerki. Ženke polažu jaja na naličje lista, embrionalni razvoj traje sedam do deset dana i larve ceo svoj razvoj provede na lucerki i dovodi do golobrsta. I imago i larve jako prljaju lucerku svojim ekskrementima i zbog toga stoka neće da je jede.

Ekonomski opravdano hemijsko suzbijanje je kad u početku razvijanja izdanaka ima pet i više imaga po m2 ili preko 10 imaga/m2 kad biljke imaju jedan do tri lista. Ako je usev 5-10 cm, toleriše se više od 20 imaga/m2. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos, pa ako se na kosidbu još malo čeka, potrebno je odmah uraditi hemijski tretman, pri čemu bi trebalo voditi računa o karenci preparata. Ukoliko se ne uradi prvi tretman, nego se lucerka pokosi ranije, ili ako se napad primeti u toku prvog košenja, obavezno je izvršiti hemijski tretman odmah posle prvog otkosa. Za ovu svrhu registrovani su preparati na bazi malationa.

Izvor: dipl. inž. zaštite bilja Dragana Urošević, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Radoslav Andreev & I. Manolov/Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, PIS Vojvodina


reklama