Lukova lisna buva

107

Suzbijanje štetočina je izuzetno važna mera u proizvodnji luka, bez koje se ne mogu postići značajniji prinosi. Jedna od najznačajnijih je lukova buva, odnosno Trioza brassicae iliti Bactericera tremblayi.

Najznačajnija oštećenja nastaju na mladom luku, tokom ranog proleća. Karakterističan simptom je spiralno uvijeno lišće, koje nastaje kao posledica nejednakog porasta delova oštećenih ubodom rilice i ishranom insekta.

Lukova buva u našim uslovima ima do 7 generacija. Prezimljava imago ispod biljaka i grumenova zemlje, na lokacijama gde se gajio crni luk. Tokom ranog proleća ženke polažu jaja na listove na veoma karakterističan način. Jaja su narandžaste boje, pričvršćena za list dugom dlakastom drškom, nalik na čiodu. Larva počinje da sisa biljne sokove, a listovi se uvijaju. Osim direktne štete, nastale kao posledica ishrane larve i imaga, ova štetočina izaziva i indirektne štete: larve luče slatke sokove na kojima se razvijaju gljive čađavice. Biljke zaostaju u porastu, deformisane su, i često nisu za prodaju.

Najvažnija mera suzbijanja je svakako plodored, kao i uništavanje biljnih ostataka u polju, obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka, i uklanjanje pojedinačno napadnutih biljaka.

Ako se oceni da je brojnost položenih jaja ili ispiljenih larvi takva da može ugroziti proizvodnju luka, treba pristupiti hemijskom suzbijanju, najbolje u vreme najvećeg procenta ispiljenih larvi. Pošto kod nas nema registrovanih preparata za ovu namenu, mogu se koristiti sistemični ili nesistemični preparati, koji se inače koriste za suzbijanje sličnih vrsta, ali samo na luku za glavice, nikako na mladom luku čiji se listovi odmah koriste za ishranu.

Foto: PIS Vojvodina; PIS Srbija


reklama