Malinina mušica izdanka

417

Resseliella theobaldi je ekonomski značajna štetočina maline, rasprostranjenja širom Evrope, a prisutna je i u našoj zemlji.

Štetočina ima 4-5 generacija, a razviće jedne generacija varira od 40 do 60 dana, zavisno od tipa proizvodnje i geografske širine.

Stadijumi razvića R. theobaldi su: jaje, larva, lutka i imago.

Odrasli imago je veličine 2-2,5 mm (mužjaci su malo sitniji). Larve se nalaze na izdanku, lutka u zemljištu, a imago u zoni reda. Let imaga počinje krajem aprila – prve nedelje maja. Pojava imaga sledeće generacije poklapa se sa fenofazom početka zrenja maline. Štetočina izaziva cecidiozno sušenje maline. Primarna šteta nastaje kao posledica ishrane larvi neposredno ispod epidermisa izdanaka, a sekundarne su posledice gljivičnih infekcija nekim od patogena (Fusarium spp, Alternaria spp, Phoma spp, Lepotospharia coniothyrium) na mestima ishrane larvi.

Cecidiozno sušenje nastaje posle ishrane larvi malininine mušice na jednogodišnjim i dvogodišnjim izdancima. Mehanička oštećenja, a naročito ona nastala tokom mehanizovane berbe, pospešuju razvoj ove štetočine.

Mere suzbijanje podrazumevaju pre svega dobro poznavanje biologije štetočine. Najvažnije je suzbiti pojavu prve generacije.

Praćenje pojave prve generacije može se vršiti feromonskim klopkama ili pregledom malinjaka koji se vrši u jesen, zasecanjem 30-40 izdanaka do osnove i skidanjem kore. Ako se u donjem delu izdanka uoče tamne zone i pruge, to je znak sigurnog prisustva štetočine. Sledećeg proleća, krajem marta, desetak izdanaka zaseći tankom iglom, bez oštećivanja parehnima. Preglede zaseka vršiti tokom aprila i maja. Kad se uoče, obavezan je tretman insekticidima.

Dobru efikasnost su pokazali preparati na bazi tiametoksama ili pirimifos–metil. U slučaju da nismo primenjivali feromonske klopke ili radili neophodne preglede, insekticidni tretman se radi kad su izdanci 25-30 cm (prvi put). Takođe, preporučuje se ponovni tretman za petnaestak dana. Zaštita maline posle berbe odgovarajućim insekticidima je nepohodna mera koja značajno utiče na redukaciju malininine mušice izdanka u sledećoj sezoni.

Izvor: dipl. ing. Vesna Janković, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama