Mangan – aktivator enzima

100

Mangan (Mn) ima značajnu ulogu u aktivaciji enzima, a većina zemljišta je dovoljno obezbeđena tim elementom u obliku pristupačnom za biljke. 

Nedostatak mangana se javlja na alkalnim i slabo kiselim zemjištima, bogatim u organskoj materiji. Peskovita zemljišta, posebno kisela, karakteriše nizak ukupan sadržaj mangana.

Pojavu nedostatka mangana podstiču suša, prekomerna kalcifikacija, visok sadržaj gvožđa, bakra ili cinka u zemljištu.

Prvi simptomi nedostatka mangana javljaju se na mladim listovima u vidu hloroze koja se širi od ivice lista u interkostralnim delovima liske ka glavnom lisnom nervu. U slučajevima izraženog nedostatka mangana tkivo zahvaćeno hlorozom vremenom odumire.

Suvišak mangana se javlja na kiselim, slabo aeriranim, zabarenim zemljištima. Simptomi suviška mangana su nekroza na rubnom delu lista, koja se postepeno širi prema srednjem delu.

Kalcifikacija je mera koja se preporučuje radi otklanjanja opasnosti od preterane akumulacije mangana u biljkama na kiselim zemljištima.


reklama