Мere bezbednosti u radu sa traktorom

83

Nepovoljni uslovi u kojima se koristi poljoprivredna mehanizacija uz nedovoljnu stručost i obučnost rukovaoca najčešći su uzroci povreda. Uz to, opasna je i rutina kojom se pristupa u izvršenju određenih poslova, nedovoljna pažnja itd.

Broj povređenih lica iz godine u godinu ukazuje na to da upozorenja nikad dosta. Ujedno, ukoliko je povređeni poljoprivrednik i nosilac prihoda u porodici, to je vrlo često težak problem za budućnost i egzistenciju porodice.

Mere bezbednosti pri radu sa traktorima

Pre pokretanja dizel-motora trebalo bi da bude uključna parkirna kočica, poluga priključog vratila (PV) treba da bude u položaju “Isključno”, poluga promene stepena prenosa u položaju “Neutral”.

Ne pokrećite dizel-motor i ne koristite poluge upravljanja, ako se ne nalaze na radnom mestu rukovaoca.

Pre nego što pokrenete traktor sa mesta, upozorite signalom ljude koji se nalaze oko njega i one koji rade na priključim mašinama.

Ne napuštajte traktor dok se on kreće.

Pre izlaska iz kabine zaustavite dizel-motor i PV i uključte parkirnu kočicu.

Ne zaustavljajte traktor na padinama. Ako ga treba zaustaviti, uključte 1. stepen prenosa i zakočite ga parkirnom kočicom.

Ne radite na traktoru u zatvorenoj prostoriji bez neophodne ventilacije. Izduvni gasovi mogu biti uzrok smrti.

Ako su dizel-motor ili sistem za upravljanje zatajili, odmah zaustavite traktor, jer se njime teško upravlja.

Priključte druge mašine tek kada se hidraulična kuka, vučni uređaj ili poprečna poteznica nalaze u donjem položaju. Koristite klin, koji mora biti osiguran.

Ne radite ispod podignutih pogonskih mašina. Pri dugotrajnom stajanju traktora ne ostavljajte priključu mašinu u podignutom polozaju.

Ako se prednji deo traktora podiže od zemlje prilikom priključvanja teških mašina i oruđa u tri tačke, montirajte prednje tegove ili tegove na prednje točove.

Pre podizanja ili spuštanja nošenog oruđa, kao i pri zaokretanju traktora, prethodno se uverite da ne postoji opasnost da će te nekoga zakačti ili naići na neku prepreku.

Kardansko vratilo, koje prenosi rotaciono kretanje od priključog vratila traktora na radne organe mašine ili oruđa trebalo bi da bude zaštićeno.

Budite oprezni prilikom posluživanja akumulatora, jer ako elektrolit dospe na kožu, izaziva opekotine.

Uverite se da su pravilno namešteni svi pomoćni uređaji ili dopunske opreme i da su oni namenjeni za korišćenje sa traktorom.

Izvor: dipl. inž. Željko Lazić, PSSS Beograd

Foto: Pexels, Unsplash


reklama