Metalni ukus alkoholnih pića

198

Metali prisutni u destilatima i pićima u većim količinama daju im gorkast i opor ukus. Ovakvi destilati mogu se predestilisati ili tretirati katjonskim jonoizmenjivačima u H+ obliku. Pored gvožđa i bakra, gorak ukus pića može poticati i od aluminijuma i cinka.

Ako je metalni ukus nastao kao posledica čuvanja destilata u metalnim sudovima, tada se on može otkloniti ponovnom destilacijom. Ako se radi o gvožđu, tada se jako aeracijom može izazvati taloženje Fe(OH)3 žutomrke boje koji se iz pića otklanja pretakanjem i eventualnim filtiriranjem. Ipak, na ovaj način ne može se ukloniti celokupna količina gvožđa.

Gvožđe, bakar i cink mogu se iz pića ukloniti preparatima aferinom ili enofitom, koji su soli fitinske kiseline (inozit heksafosforna kiselina) sa kalcijumom ili kalijumom i magnezijumom. Ovi preparati deluju adsorbativno nakupljajući na svojoj površini metalna jedinjenja. Dovoljno je 25 g/hl aferina, a u slučajevima visoke koncentracije gvožđa i bakra u piću (preko 25 mg/l) dodaje se 50-100 g/hl. Potrebna količina preparata se razmuti u malo pića, tako da se stvori retka kaša koja se uz intenzivno mešanje unosi u piće. Delovanje bi trebalo da traje 24 časa, uz povremeno mešanje i krajnje filtriranje. Ako se želi ukloniti metalni ukus iz pića uz istovremeno bistrenje, tada se piće svedeno na željenu jačinu, pre dodavanja aferina, što hladnije lageruje u toku jedne do dve nedelje, zatim bistri aferinom i filtrira na hladno. Posle primene ovih preparata, ipak se može javiti naknadno zamućenje.

Tretiranje pića katjonskim izmenjivačima, vrši se izmena jona metala pića i vodonika katjonskog izmenjivača jona, pri čemu se aciditet pića neznatno povećava. Ako se radi o maloj količini metala, tada bi na 100 l pića trebalo dodati jedan do tri litara katjonskog izmenjivača. Posle dodavanja izmenjivača, piće se nekoliko časova intenzivno meša, a zatim se izmenjivač uklanja iz pića. Izmenjivač se regeneriše sa 1-3% HCl i posle pranja ponovo postaje upotrebljiv.

Izvor: „Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta“ (Ninoslav Nikičević, Nermina Spaho, Davorka Đukić-Ratković, Branko Popović i Ivan Urošević; Beograd 2018.)

Foto: Pixabay


reklama