Metcalfa pruinosa – štetočina u parkovima, šumama i voćnjacima

221

Cikada Metcalfa pruinosa je izuzetno polifagna štetočina koja napada brojne ukrasne i drvenaste biljke u parkovima i šumama (bagrem, tuja, lipa, topola, divlji kesten, breza), ali i poljoprivredne kulture kao što su jagoda, vinova loza, malina, kupina.

Kod napadnutih biljaka karakteristično je prisustvo bele prevlake.

Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta koje polaže u koru drveta. Jaja mogu biti položena pojedinačno ili u nizovima. Larve se pile početkom juna i hrane se obično na tanjim stablima i lišću. Pošto ima usni aparat za bodenje i sisanje, Metcalfa pruinosa se hrani sisanjem biljnog soka i usled jakog napada insekta može doći do usporenog razvoja izdanaka.

Veći problem predstavlja indirektna šteta koja nastaje zbog produkcije voska i medne rose, kad dolazi do pojave gljiva čađavica. Ova šteta koja narušava izgled biljke predstavlja posebnu opasnost za ukrasne biljke jer im znatno umanjuje vrednost.

Hemijska zaštita nije uvek moguća na svim zaraženim površinama. Preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se razvija i održava, hemijske mere za sada nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Izvor: dipl. inž. Zoran Panajotović, PSSS Pirot

Foto: Jim Occi, BugPics, Bugwood.org, Lisa Ames, University of Georgia, Bugwood.org, David Cappaert, Bugwood.org


reklama