Mikrobiološka đubriva u voćarstvu

125

U poslednje vreme, mikrobiološka đubriva imaju sve veću primenu u biljnoj proizvodnji, pa tako i u voćarstvu.

Mikrobiološka đubriva predstavljaju čistu kulturu određenih gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi.

Uticaj mikroorganizama na voćarske kulture može da se ispolji na više načina. Umanjenju mogućnosti pojave asfikcije korena – smanjenju koncetracije CO2 u zemljištu, pomažu ubrazavanje procesa pretvaranja organske materije u mineralne pristupačne forme pogodne za ishranu voćaka, poboljšavaju snabdevanje voćaka azotom i oslobađanju elemenata iz teško pristupačnih formi pretvarajući ih u jedinjenja koja voćka lako usvaja i koristi.

Preparati mikrobioloških đubriva koriste se u raznim oblicima, zavisno od vrste i načina primene đubrenja: tečna, suva (u prahu), vlažna i zamrznuta (granulirana) i drugo. U proizvodnji se najviše koriste preparati odgovarajućeg mikrobiološkog sastava i to: azotofiksatori, fosfobakterin, mikorizin, humiforini i silikobakterin.

Primenom azotofiksatora povećava se količina azota u zemljištu. Oni sadrže aktivne vrste simbioznih i slobodnih azotofiksatora i azotofiksirajućih algi. Najviše se koriste vlažne forme đubriva sa tresetom kao nosačem i tečne forme, a najčešće se primenjuju u rasadničkoj proizvodnji.

Fosfobakterin se priprema od čiste kulture bakterija koje mineralizuju organska jedinjenja sa fosforom. Primenjuju se na zemljištima bogatom fosforom.

Mikorizin sadrži mikorozne gljive i koristi se za inokulaciju korena sadnice pred sadnju. Mikorizne gljive pomažu apsorciju hranljivih elemenata i vode iz zemljišta.

Humiforin ubrazava proces mineralizacije organskih materija. Unosi se u zemljište sa stajnjakom.

Silikobakterin je mikrobiološko đubrivo koje pomaže oslobađanje kalijuma iz alumosilikata pomoću mikroorganizama koji proizvode veće količine ugljene kiseline čime rastvaraju alumosilikate i druge minerale kalijuma.

Navedena mikrobiološka đubriva imaju pozitivnu ulogu u ishrani voćarskih kultura i dobijanju zdravijeg i bezbednijeg proizvoda.

Izvor: magistar Aleksandar Mitić, PSSS Leskovac

Foto: Wikipedia, Pixabay


reklama