Mikroklimatski uslovi u živinarnicima

222

Objekti za smeštaj živine moraju biti građeni namenski za vrste i kategorije životinja koje će u njima živeti pod stalnim stručnim nadzorom.

Moraju da zadovoljavaju određene standarde u izboru materijala za izgradnju, površini prostora za svaku životinju, visini plafona, ventilacionih sistema, kanala za izđubravanje, osvetljenja, itd…

Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja, objekti moraju zadovoljiti sledeće standarde: dovoljnu kvadaraturu predviđenu za pojedine kategorije i grla pojedinačno, dovoljnu količinu svežeg vazduha i pravilnu izmenu vazduha u štali, pravilno postavljen kavez, adekvatnu temperaturu i temperaturni režim u proizvodnim objektima, zaštitu od vetrova i od promaje.

Usled niskih spoljašnih temperatura, koje su karakteristične za zimski period, vrlo često dolazi do kondezacije na zidovima u objektima, pri čemu dolazi do narušavanja mikroklomatskih uslova u objektu i povećanja vlažnosti vazduha. Razlog ovakvih pojava jeste loša izolacija objekata.

Ovakve pojave dovode do niza faktora koji loše utiču na živinu, a to su: povećanje vlažnosti prostirke, pojava raznih sojeva bakterija na prostirkama, opadanje perja kod živine, povećana zaprljanost živine, smanjena konzumacija hrane i vode, usled čega dolazi do slabijih proizvodnih rezultata.

Preporuka savetodavne i stručne službe je da treba uraditi izolaciju spoljne strane objekata, a da ukoliko dođe do neželjenih situacija, treba sprovesti dodatno provetravanje objekata, izvršiti dezinfekciju prostirke i usled smanjene konzumacije hrane, povećati ukupnu energiju u obroku.

Izvor: mr Dejan Ranđelović, savetodavac za stočarstvo, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Leskovac

Foto: Pixabay


reklama